نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

سایت رسمی  NAMIR

20.02.2024

    

   

   

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت

فاجعه ی تاریخی ۲۲ بهمن

 

● چهل‌وپنج سال پیش، در روز ۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۵۷ فاجعه‌ی ضدانقلابی که هدف آن جانشین کردن مشروطه با مشروعه‌ی شیخ فضل الله نوری به رهبری روح الله خمینی بود، به رغم کوشش های روشن‌بینانه و فداکاریهای شاپور بختیار بوقوع پیوست. نتیجه‌ی آن، همانگونه که بختیار پبش‌بینی کرده‌بود سلطه و فرمانروایی گروهی بود که بنام دین نوعی توحش را بر کشور حاکم ساختند که افزون بر خونریزیها و ضربات جانکاه بر ملت ایران، ویرانی و تباهی کشور را در پی داشت.

 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت اعدام‌های جدید

اعدام و زندان و شکنجه

نشانه‌ی وحشت جمهوری اسلامی

از ملت ایران است

ماشین کور و بی‌شفقت مرگ و اعدام جوانان برومند و بیگناه ملت ایران یک دم از حرکت شوم خود بازنمی‌ایستد. هفته‌ای نیست که چندین خانواده از هموطنان بلازده‌ی ما از مرگ بیدادگرانه‌ی فرزندانشان داغدار نشوند و ملت ایران شاهد از دست دادن چند تن از بهترین فرزندان خود نباشد. ده روزه‌ی گذشته نیز مشمول همین قاعده بود. اعدام ظالمانه ی جوان بیست‌وسه‌ساله محمـد قبادلو در روز سوم بهمن‌ماه، و درست چند روزی پس از آن، در دوشنبه ‌ی این هفته اعدام محسن مظلوم، محمـد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فتحی در زندان قزل‌حصار جدیدترین نمونه‌ی این رفتاروحشیانه با جوانان میهن ماست. این قاعده ای است که رمز آن در رابطه ی ماهوی میان جمهوری اسلامی و ملتی است که بر آن حقیرانه سروری می کند. 

 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت ۱۶ دیماه

روز پذیرش نخست وزیری از سوی دکتر شاپور بختیار

هنگامی که حکومت ترس در اداره‌ی جامعه ناتوان مانده‌بود و محمـدرضاشاه پذیرفته‌بود که باید حکومت قانون به تمام معنی، یعنی رعایت قانون اساسی در همه‌ی شئون آن، که تعیین نخست‌وزیران بنا به رأی نمایندگان مردم در رأس آنها قرارداشت، برقرارگردد، از میان مدعیان دفاع از قانون اساسی که به جبهه ملی تعلق داشتند، به استثناء دکتر غلامحسین صدیقی و دکتر شاپور بختیار، کسی در خود همت و جسارت تشکیل دولتی منطبق با این ضوابط را نیافت.

 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

به‌مناسبت قتل آرمیتا گراوند

مرگ آرمیتا گراوند یک قتل است که رژیم قاتل کوشید تا بدان پوشش یک مرگ عادی بدهد.

اگر ملت ایران و جهان سابقه‌ی قتل غم‌انگیز و تبهکارانه‌ی مهسا امینی را نداشت صحنه‌سازی‌های دستگاه آدمکشی خامنه‌ای درباره‌ی مرگ آرمیتا آسان‌تر پذیرفته می‌شد؛ اما حال دیگر ملت ایران و مردم جهان می‌دانند که این یک رسم جمهوری مرگ و تبهکاری است که قتل قربانیان خود را به یک سابقه‌ی بیماری یا افت فشار خون و نظائر آن نسبت دهد.

 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

به‌مناسبت

اهداء جایزه ی صلح نوبل ۲۰۲۳

به بانو نرگس محمـدی

تقدیم جایزه‌ی صلح نوبل ۲۰۲۳ به بانو نرگس محمـدی رویدادی خجسته و پرمعنی است که ما آن را به برنده‌ی این جایزه، به ملت بزرگ ایران، به زنان دلاور ایرانزمین و به خانواده‌ی این شیرزن کشورمان شادباش می‌گوییم.

پیش از هر چیز باید گفت که این از موارد نادری است که جایزه، برخلاف مواردی که به ناحق داده‌می‌شوند، به شخصیتی داده‌شده که از هر جهت شایستگی دریافت آن را داشته‌است. نرگس محمـدی نه تنها با پیگیری و ایستادگی کم‌نظیرخود در مبارزاتش در راه آزادی و تحمل انواع رنجهای گران برای تحقق هدفهای والای خویش بلکه همچنین با مواضع روشن خود درباره‌ی حقوق بشر و برچیدن حکومت ایدئولوژیک دینی در کشور ما شایستگی چنین افتخاری را به تمام معنی احراز کرده است.

 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

به‌مناسبت

دومین سال خیزش مهسا

دختر ایران

 

از قتل وحشیانه‌ ی مهسا امینی دختر ایران بدست مآموران گشت ارشاد و خیزش ملی عظیمی که بدنبال داشت یک سال می‌ گذرد.

یک ‌سالی که به ‌رغم اعدام ‌های ظالمانه، بیش از پانصد کشته و هزاران زندانی، آسیب های جبران ناپذیر به بینایی صدها هموطنی که جرمشان دفاع از آزادی و ابراز نفرت از نکبت رژیم حاکم بود، فشارهای غیرانسانی به خانواده های کشته ‌شدگان، در نظر مردم کشور و جهانیان سال پایان رژیم بود:

سالی که پایان سلطه ‌ی رژیم حاکم بر جان و روان مردم را اعلام کرد و نشان داد که از بساطی که خود را حکومت می نامد چیزی جز یک دستگاه سرکوب بیرحمانه باقی نمانده است؛ دستگاه سرکوبی مانند هر نیروی اشغالگر بیگانه در محاصره ‌ی مردم یک آب و خاک.

 

گزارش مراسم بزرگداشت

دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه

بر طبق برنامه‌ی اعلام‌شده از سوی نهضت مقاومت ملی ایران، در  روز شنبه ۵ اوت برابر با ۱۴ مردادماه، مراسم بزرگداشت دکتر شاپور بختیار به مناسبت سی‌ودومین سال قتل او بدست جلادان جمهوری اسلامی، با جضور هموطنان آزادیخواه در کنار مزار او، که با  تاج گل زیبایی آراسته  شده‌بود، بر گذارگردید.

طبق معمول مراسم با پخش سرود ای ایران آغازگردید.

سپس پیام صوتی آقای ناصر کاخساز قاضی دادگستری و متفکر و مبارز ملی از بلندگو پخش گردید.

آنگاه پیام آقای کاوس ارجمند به سمع حاضران رسید.

در این وقت سرود آزادی اثر استاد فقید خانم گلنوش خالقی پخش‌گردید.

در پایان حضار به سخنان علی شاکری زند رییس هیأت اجرائی نهضت مقاومت ملی ایران درباره‌ی نقش و تاثیر مبارزات شاپور بختیار در مقاومت چهل‌ساله‌ی گذشنه‌ی ملت ایران، در قیام‌های چهل‌وچهار سال گذشته و خیزش مهسا در سال اخیر به مثابه‌ی آژیر پایان عمر رژیم ملایان گوش فرادادند. او در این سخنان خود همچنین درباره‌ی قدرت جانشین پس از جمهوری اسلامی یعنی دولت موقت دوران گذار که به مثابه‌ی دنباله‌ی دولت بختیار خواهدبود، با حاضران سخن گفت.

مراسم با پخش سرود نهضت مقاومت ملی ایران پایان یافت.

 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

سی‌ودو سال پس از قتل ناجوانمردانه‌ی

شاپور بختیار و دستیار باوفایش سروش کتیبه

خیزش مهسا

آژیری که از پایان عمر رژیم خبرداد

 

این روزها مصادف است با:

- سی ‌ودومین سال قتل ناجوانمردانه‌ ی شاپور بختیار بزرگمرد سیاسی ایرانزمین و آخرین نخست ‌وزیر قانونی مشروطه بدست جلادان جمهوری اسلامی،

- صدوهفدهمین سالروز صدور فرمان مشرطیت به قلم مظفرالدین شاه قاجار

خیزش مهسا: آژیری که از پایان عمر رژیم خبرداد

اگر شاپور بختیار در روز ۱۶ دیماه ۱۳۵۷ نخست وزیری مشروطه را پذیرفت از اینرو بود که بهتر از هر کس خطری را که هست و نیست ملت و کشور ما را تهدید می کرد دیده ‌بود.

 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

دست تبهکار رأس نظام در مسمومیت‌های شاگردان مدارس دخترانه

سرانجام سه ماه پس از آغاز کابوس مسمومیت‌ های دختران جوان دانش‌ آموز «رهبر عظیم‌ الشأن» از خواب زمستانی بیدارشد و فرمان رسیدگی صادرکرد !اما هر کس می‌ داند که جز رأس نظام کسی مسئول جنایات اخیر علیه دانش ‌آموزان مدارس دخترانه نیست.

چگونه می ‌توان در مسئولیت نظام و رهبر آن در جنایت مسموم‌کردن دانش آموزان دختر کمترین تردیدی داشت. اندک توجهی نسبت به حوادث ماههای گذشته دست تبهکار نظام در این جنایت را نشان می‌دهد.

 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت

۲۲  بهمن، روز صعود ارتجاع دینی به قدرت

با تشکیل دولت بختیار در ۱۶ دیماه ۵۷، بازشدن درهای زندان‌ ها، بازگشت همه ‌ی آزادیهای قانونی برای شهروندان، مطبوعات و احزاب، بهار زودرس آن سال با تابیدن پرتو گرم امید بر دلها، به مدت ۳۷ روز چهره‌ ی ایران را دگرگون کرده ‌بود. اما گروهک‌ های «انقلابی» که کوردلانه وسیله ‌ی تشکیل ارتجاعی ‌ترین حکومت تاریخ ایران به سرکردگی خمینی شده‌ بودند، با آغاز اعدام‌ های بی‌ رویه و ظالمانه‌ ی خلخالی بر پشت ‌بام مدرسه ‌ی علوی، همچنان سرود «بهار آزادی» می ‌خواندند، بی آنکه بدانند که بهار آزادی واقعی، بهار پیش ‌رس آن سال را که در شانزدهم دیماه آغاز شده بود، در بیست ودوم  بهمن به دست خود به خاک سپرده بودند؛ و حال دیگر جهنمی در پیش بود، که آنگونه که بختیار هشدارداده‌ بود، می‌ بایست سالیان دراز با قتل و تبهکاری و ویرانگری دوام خود را تضمین‌می‌ کرد.

    

  نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت ۱۶ دیماه

روز تشکیل دولت قانونی شاپور بختیار

در روزهایی که در سراسر  کشور جوانان، از زن و مرد، جان‌برکف و خستگی‌ناپذیر، و با پشتیبانی همه‌ی نسل‌های دیگر، هر یک به‌گونه‌ای، به نبرد برای سرنگونی نظام توتالیتر جهل و ستم برخاسته‌اند، یاد از مردی که چهل‌وچهار سال پیش، برای جلوگیری از فاجعه‌ی حکومت مذهبی، همراه با هشدارهای داهیانه‌ و مکرر خود علیه دیکتاتوری نعلین، دست بکار تشکیل اولین دولت قانونی مشروطه پس از دولت مصدق شد، ادای دینی واجب است و کمترین بزرگداشتی که می‌توان از آن رادمرد تاریخ ایران و نهضت ملی و دموکراسی ایرانی به‌عمل‌آورد.

    

  نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

سرکوب و اعدام فرزندان بیگناه ملت

دیگر مانع از شکست مفتضحانه ‌ی ولایت فقیه نمی‌شود

مافیای رژیم تبهکار آخوندی بار دیگر با اعلام اجرای حکم ظالمانه‌ ی اعدام محسن شکاری در روز پنجشنبه ۱۷ آذرماه نشان‌ داد که هنوز هم از عمق و معنای اعتراضات سه ‌ماهه ‌ی صدهاهزار زن و مرد ازجان ‌گذشته ‌ای که برای سرنگونی آن به میدان آمده ‌اند چیزی نفهمیده ‌است.

    

  نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه

نهضت مقاومت ملی ایران

خطاب به نیروهای مسلح کشور

 

نیروهای مسلح ایراندوست!

از فرماندهان خودفروخته ی خود اطاعت نکنید!

*

پیکره‌ی نیروهای مسلح کشور باید در کنار صفوف ملت

و در برابر فرماندهان بیوطن خود قرارگیرد

در حالی که از سه هفته پیش بی ‌آلایش ‌ترین ودلیرترین جوانان این کشور به خونخواهی زن بیگناه جوان هموطن و برای دستیابی به نخستین زیور و نشانه‌ ی انسانیت یعنی آزادی به مبارزه ای بیسابقه و حیرت انگیز برخاسته اند، تا جایی که شگفتی و ستایش جهانی را برانگیخته اند، با کمال تأسف می بینیم که گروهی از گماشتگان حقیر دیکتاتور خون ‌آشام که استفاده از عنوان فرمانده امر را بر خود آنان نیز مشتبه ساخته با انتشار بیانیه ی چاکرمنشانه ای نسبت به ولی فقیه نادان و کوردل تجدید عهد و وفاداری کرده و در کمال بیشرمی آمادگی خود برای سرکوب ملت را اعلام داشته اند.

   

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

اطلاعیه ی  

نهضت مقاومت ملی ایران

در سوگ دکتر پاتریک بختیار

فرزند دکتر شاپور بختیار

با کمال دریغ و افسوس از درگذشت دکتر پاتریک بختیار، دومین فرزند پسر دکتر شاپور بختیار آخرین نخست وزیر قانونی نظام مشروطه‌ی کشور و بنیانگذار نهضت مقاومت ملی ایران خبریافتیم.

پاتریک بختیار دندانپزشک بود و در سالهای پس از قتل دکتر شاپور بختیار در کالیفرنیا بسرمی‌برد.

ما این فقدان دردناک را به خانواده‌ی ارجمند بختیار و بویژه به بانو فرانس بختیار آخرین فرزند دکتر شاپور بختیار و آقای هومان بختیار صمیمانه تسلیت می‌گوییم و برای آنان  آرامش و شکیبایی بسیار آرزو می‌کنیم.

ایران هرگز نخواهدمرد

نهضت مقاومت ملی ایران

یکشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱

    

  نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

 

نهضت مقاومت ملی ایران

در کنار جنبش اصیل و تاریخی ملت

ما هرگونه توطئه برای مصادره ی جنبش را افشاء می کنیم

در حالی که جوانان ایرانی، از زن و مرد، جان برکف، برای رهایی خود و ملت خود در سراسر کشور در برابر دیو تا دندان مسلح دیکتاتوری دینی به ‌پاخاسته‌اند و از سه هفته پیش تاکنون از هیچ جانفشانی دریغ‌نکرده‌اند، مانند همیشه، عده‌ای به اشاره‌ ی مراکز بیگانه، به توطئه‌ های پشت ‌پرده برای مصادره‌ ی این جنبش اصیل و ساختن «آلترناتیو» مشغول شده ‌اند، به روشی که سالهاست بنام «چلبی سازی» شناخته شده و در عراق و افغانستان، با آن نتایج فجیع، آزمایش شده ‌است.

    

  نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

اعلامیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

دست جنایتکار رژیمی

که جان مهسا امینی را گرفت باید قطع شود

دست جنایتکاری که سبب مرگ زن جوان بیگناه، مهسا امینی شد، دست مأمور بی ‌سروپایی نیست که ضربه‌ ی مهلک را بر سر و روی او کوفت؛ این همان دستی است که زهرا کاظمی را در زندان و گروهی از جوانان معترض سال ۸۸ را در کهریزک تسلیم مرگ ساخت و به هواپیمای اوکرایینی موشک پرتاب‌ کرد؛ دست تبهکار و پلید رژیمی که در ترازنامه ‌ی سیاه و ننگین چهل ساله ی خود جز جنایت و ویرانی چیزی ندارد؛ دست دیکتاتور جاهل و مجنونی که مسئول کشتار هزاران جوان بیگناه دیگر کشور در خیابان ها نیز بوده ‌است و تا زمانی که قطع نشود سایه‌ ی مرگ و ویرانی از سر ملت ستمدیده و اسیر ما دور ‌نخواهدشد.

    

 

 

م میهن گرامی،

در تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۳۵۹ آقای دکتر شاپور بختیار از گروهها و شخصیت های ملی دعوت بعمل آورد که به دور یک برنامه سیاسی تحت عنوان نهضت مقاومت ملی ایران نیروهای خودرا متحد کنند.

 با توجه به استقبالی که از این دعوت بعمل آمده است و گروهها و شخصیت های مقیم داخل و خارج کشور وابستگی، پشتیبانی و یا علاقه خودرا نسبت به نهضت مقاومت ملی ایران اعلام داشته اند، هیات مؤسس نهضت مقاومت ملی ایران به منظور متشکل کردن این نیروها نسبت به تهیه و تنظیم و تدوین اصول فکری نهضت و برنامه سیاسی آن، همچنین تدارک اساسنامه ای مقدماتی برای شکل بخشیدن به مبارزات ملی اقدام به عمل آورده و امیدوار است که برنامه سیاسی و اساسنامه پیشنهادی نهضت، که در یک کنفرانس ملی به نظرخواهی گذارده خواهد شد، امکان مشارکت همه سازمانها و گروهها و نیروهای ملی را بصورت دمکراتیک در کلیه نهادهای نهضت مقاومت ملی ایران، برای نجات وطن، فراهم سازد.

هیات مؤسس نهضت مقاومت ملی ایران

برای خواندن یا پیاده کردن با فرمات پ.د.اف اینجا کلیک کنید.

    

  

علی شاکری زند

برگهایی از زندگی سیاسی

دکتر شاپور بختیار

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *

بخش بیست و یکم

بختیار یک شخص نیست؛ یک راه است؛ راه امروز و آینده‌ی ایران

مقابله‌ی بختیارـ خمینی

یک نبرد «تمدنی» بود و هست،

نه یک درگیری سیاسیِ عادی

در هفته‌هایی که به ۲۲ بهمن‌ماه انجامید، یعنی پادشاه از کشور خارج شده، بختیار اقدامات دایر بر اجرای برنامه‌اش را، و در رأس آنها برقراری آزادی‌های دموکراتیک و خاصه آزادی زندانیان سیاسی بود، پیش می‌برد، و خمینی و اطرافیانش با اعلام خبر بازگشت او دولت بختیار را تهدید می‌کردند، دو عامل در برابر هم قرارگرفته‌بود.

  

 

پیام رادیویی شادروان دکتر شاپور بختیار خطاب به مردم ایران در ۲بهمن ۱۳۵۷

سنگر مقدس قانون اساسی را خالی نكرده و به سوى مجهول مطلق حركت نمى كنم

جهت شنئیدن پیام اینجا کلیک کنید.

  

چهل و پنج سال پیش روز دوازدهم بهمن

او آمد

ورود کسی که هیچ احساسی از بازگشت به وطن نداشت. هدف او ازبین بردن نظام مشروطه و حقوق اساسی ملت ایران و جایگزین کردن آن با حکومت ترور و وحشت مشروعه بود. با حضور در قبرستان جمهوری که اولین بند قوانین آن «من تو دهن این دولت میزنم» بود و بند دومش «من دولت تعیین می‌کنم.» را اعلام کرد. یعنی مردمی که خواست اصلی‌شان تعیین دولت ها بنا به اِراده‌ی ملت بود، که سالها نادیده گرفته شده بود، کارشان بجایی رسیده بود که یک قلدر بیسواد با تودهنی برایشان دولت تعیین کند.

    

امید اقدمی

خودکشی در آخرین روز پاییز

در روزهای آغازین دی‌ماه سال جاری، خبرگزاری ایلنا، در گزارشی خبر از خودکشی دو کارگر در پتروشیمی چوار ایلام، در آخرین روز پاییز داد. با خودکشی این دو کارگر، آمار خودکشی‌ها در این مجتمع پتروشیمی، در دو سال اخیر به شش نفر رسید. آماری تکان‌هنده و دردناک و البته شاهدی بر این مسئله که هیچ‌کدام از این خودکشی‌ها اتفاقی نیستند. در گزارش مذکور از «اخراج» به عنوان دلیل اصلی خودکشی این کارگران یاد شده است.

  

دالغا خاتین‌اوغلو

ضربه کاری تحریم‌ها بر پیکر اقتصاد روسیه

اروپا قبل از تهاجم کرملین به اوکراین، مهم‌ترین شریک تجاری روسیه بود و بخش اعظم نفت، گاز و زغال‌سنگ روسیه راهی اروپا می‌شد.

آمارهای گمرکی روسیه نشان می‌دهد که صادرات این کشور به اروپا در سال گذشته ۷۰ درصد کاهش یافته، اما تلاش کرملین برای جایگزین کردن بازارهای آسیایی نتیجه چندانی نداشته؛ به طوری که صادرات روسیه به آسیا تنها ۷ درصد رشد داشته است.

  

علی شاکری زند

نیرنگ در تاریخ:

«اخراج نخست وزیر نامطلوب از راه قانونی»!

سقوط اخلاقی و فرهنگی تا کجا؟

بخش سوم

آورل هریمن (William Averell Harriman) که بود و در مورد نفت ایران چه کرد؟

در پایان بخش دوم دیدیم که هنگامی که شانتاژهای تحقیرآمیز و تهدیدآمیز انگلستان به خارج کردن کارکنان انگلیسی شرکت نفت مصدق را به ستوه آورده‌بود، او چگونه همین حربه را در جهت وارونه بکار برد و دستور خروج این کارکنان انگلیسی از ایران را داد. کلمنت اتلی نخست‌وزیر انگلستان که انتظار چنین مقابله‌ی به مثلی از سوی مصدق را نداشت سخت از این رفتار دولت ایران یکه‌خورد و ضمن تهدیدهای جدید، به دست‌وپا افتاد و کوشید تا آمریکا را نیز در یک عملیات تنبیهی علیه ایران با خود شریک کند.

  

علی شاکری زند

برگهایی از زندگی سیاسی

دکتر شاپور بختیار

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

بخش بیستم

بختیار یک شخص نیست؛ یک راه است؛ راه امروز و آینده‌ی ایران

«من تو دهن این دولت می‌زنم؛»

«من دولت تعیین می‌کنم»

(روح‌ا‌لله خمینی در بهشت زهرا)

چنانکه پیش از این به تفصیل گفته‌بودیم هدف بختیار از تشکیل دولت خود اجرای برنامه‌ی همیشگی جبهه ملی، یعنی بازگشت به حکومت قانون در همه‌ی شئون آن، یعنی تعیین دولت ها و تأیید برنامه‌هایشان بنا به رأی تمایل دو مجلس بود و به همین دلیل نیز از شرایط پذیرش این سمت از جانب او رعایت قاعده عرفی رأی تمایل مجلسین پیش از صدور فرمان از سوی پادشاه بود. او در رعایت این قاعده تا آنجا مقید بود که از پادشاه خواست تا عزیمت به خارج را به بعد از انجام این قاعده موکول سازد و چنین نیز شد.

  

خاطره ای از ایرج پزشکزاد از مریدان مصدق و یار دکتر بختیار را که در ارگان نهضت مقاومت ملی ایران بچاپ رسیده بود، به مناسبت سالگرد درگذشت او ۲۲ دیماه سال ۱۴۰۰ یکبار دیگر انتشار میدهیم.

هیئت تحریریۀ نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

*     *     *

ایرج پزشکزاد

آب حیات

آخرین باری که سعادت دیدار مصدق را یافتم، بعد از واقعۀ ۳۰ تیر ۱۳۳۱ بود. من در آغاز قیام ملی شدن صنایع نفت در ایران نبودم ولی خیلی پیش از آن دکتر مصدق را چند بار از نزدیک دیده بودم. پدرم که طبیب بود، از زمانی که مصدق والی فارس بود، با او سابقۀ دوستی داشت و به او سخت ارادت می ورزید. وقتی مصدق نمایندۀ دورۀ چهاردهم مجلس بود، مکرر به خانۀ ما آمده بود. و من برای اینکه درمیان همکلاسی های غالباً مصدقی، مایۀ تفاخری داشته باشم، هربار به خدمت کمر می بستم و به بهانۀ بردن چای و شربت، به مجلس آنها میرفتم و می نشستم. خاطره ای که از او در این دیدارها داشتم، ادب و تواضع زیاده از حدش بود. هربار من نوجوان، با سینی چای یا تنقلات وارد اطاق می شدم به تمام قد بلند می شد و تا من نمی نشستم نمی نشست، تا آنجا که من شرمنده و پدرم معذب می شد

  

خبری فجیع و تکاندهنده

خودکشی یک دانش‌آموز ۱۱ ساله بعد از نوشتن وصیت نامه

تصویر نامه دست‌نوشته یک دانش‌آموز ۱۱ ساله در رسانه‌های اجتماعی دست‌به دست‌ می‌شود که در آن، از دلایل خود برای پایان داده به زندگی‌ خود خطاب به زن‌عمویش نوشته است: «دیگر از زندگی سیر شده‌ام.»

  

جواد طالعی

۴۵ سالگی تشکیل دولت بختیار؛

خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

در جامعه‌ای که همبستگی ملی و اعتماد عمومی آسیب دیده باشد، مردم به سختی باور می‌کنند که کسی قدرت را وسیله خدمت به آنان قرار دهد و با همین هدف وارد میدان مبارزه سیاسی شود. شاید این واقعیت بود که باعث شد نه تنها عوام، که حتی روشنفکران ایرانی پنج دهه پیش، از بختیار به عنوان سیاستمداری خوش‌سابقه و آزاداندیش پشتیبانی نکنند و با تنها گذاشتن او راه را برای سلطه خشن‌ترین نیروها هموار سازند.

  

عاطفه دانشگر

آتش سوءمدیریت به جان مددجویان پناه گرفته در کمپ اعتیاد

بر اساس آمارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر، حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مصرف کننده‌ی مستمر و غیرمستمر مواد مخدر در ایران وجود دارد.

آن‌طور که مسئولان و کارشناسان معتقد هستند، امروز، مهم‌ترین چالش حوزه‌ی مواد مخدر در کشور ما، ضعف‌های قانونی در بخش‌های مبارزه، مقابله، پیشگیری و حتی درمان و بازپروری است. ضعف‌هایی که در برخی مواقع عملاً هرگونه ابتکار عمل و اقدامی را برای مبارزه با این بلای خانمان‌سوز بی‌اثر می‌کند. اما مسئله فقط در فقدان قوانین متناسب نیست، مسئله سوءمدیریت و در اولویت نبودن این بخش از جامعه در نگاه سیستم حاکم است که بر اساس آمارها بخش قابل‌توجهی از جامعه را هم تشکیل می‌دهند.

  

پرستو فروهر

تن به خستگی ندادن

اینجا خونه‌ی تو هم باشه، الان که ما اینجا هستیم، محل کارِ ماست». این جمله نقل‌قولی است از یکی از مأموران امنیتی که در آبان‌ماه برای بازداشت یک زوج خبرنگار و تفتیش به خانه‌ی آن‌ها رفته است. مأمور به زن تحکم کرده که حجابش را حفظ کند. زن پاسخ داده که در خانه‌ی‌ خود در مورد پوشش خودش مختار است و از اجرای حکم سر باز زده. مأمور در واکنش آن جمله را به زبان آورده است. جمله‌ای دریده و عریان که به شکل تکان‌دهنده‌ای نمایان‌گر ماهیت حکومتی است که گماشتگانش را به تجاوز و دست‌اندازی به همه‌ی حوزه‌های زندگیِ مردم و همه‌ی اندام‌های تنِ آنان مجاز کرده است. ایستادگی در برابر این تجاوز مصداق همان عبارت «جنگ تن به تن» است که زمستان سال پیش شاعری اهل تهران در توضیح ایستادگیِ زنان به کار برد.

  

علی شاکری زند

نیرنگ در تاریخ:

«اخراج نخست وزیر نامطلوب از راه قانونی»!

سقوط اخلاقی و فرهنگی تا کجا؟

بخش دوم

موضع رییس جمهور ترومن و وزیر خارجه‌ی او، دین آچِسُن

درباره‌ی ملی شدن نفت ایران و دولت مصدق

 یادآوری: در بخش نخست این نوشته دیدیم که چگونه شخص «فرهیخته» ای در مقاله‌ای «فاضلانه» نوشته بود:

«البته کمونیست‌ها و متشرعین تنها شریکان جرم در پیدایش فاجعه جمهوری اسلامی نبودند. اعضا و طرفداران جبهه ملی در این فاجعه تاریخی نیز شریک جرم بودند. آنها بودند که واقعه ۲۸ مرداد را که بیش از اخراج یک نخست وزیر نامطلوب در چارچوب قانون نبود به: یک کربلای سیاسی برای ایجاد نارضایتی عمومی تبدیل کرده‌بودند۱.»

در همان مقاله ادعاهای خلاف واقع و مغرضانه‌ی دیگری هم، از جمله درباره‌ی چگونگی قتل سپهبد حاجیعلی رزم‌آ‌‌‌را، شده‌بود که در بخش‌های دیگری از این مقالات بدانها پرداخته‌خواهدشد.

  

سپیده حجامی

تئاتر شهر،

از سخنرانی حسن نصرالله تا حصارکشی

در کارنامه ۴۴ ساله جمهوری اسلامی موارد بسیاری از مخالفت و دشمنی آشکار بانیان و دست‌اندرکاران این رژیم با فرهنگ، هنر و آیین‌های ایرانی به چشم می‌خورد. «روح‌الله خمینی» بنیانگذار جمهوری اسلامی در همان سال‌های ابتدایی هدف خود را برپایی هلال شیعی در منطقه عنوان کرد. این رژیم ایدئولوژیک اسلامگرای افراطی، در ۴۴ سال گذشته تلاش کرده رسوم دینی مذهبی مانند عید فطر، غدیر و محرم را، جایگزین آیین و سنت‌های کهن ایرانی کند.

  

علی شاکری زند

نیرنگ در تاریخ:

«اخراج نخست وزیر نامطلوب از راه قانونی»!

سقوط اخلاقی و فرهنگی تا کجا؟

بخش دوم

موضع رییس جمهور ترومن و وزیر خارجه‌ی او، دین آچِسُن

درباره‌ی ملی شدن نفت ایران و دولت مصدق

یادآوری: در بخش نخست این نوشته دیدیم که چگونه شخص «فرهیخته» ای در مقاله‌ای «فاضلانه» نوشته بود:

«البته کمونیست‌ها و متشرعین تنها شریکان جرم در پیدایش فاجعه جمهوری اسلامی نبودند. اعضا و طرفداران جبهه ملی در این فاجعه تاریخی نیز شریک جرم بودند. آنها بودند که واقعه ۲۸ مرداد را که بیش از اخراج یک نخست وزیر نامطلوب در چارچوب قانون نبود به: یک کربلای سیاسی برای ایجاد نارضایتی عمومی تبدیل کرده‌بودند۱.»

در همان مقاله ادعاهای خلاف واقع و مغرضانه‌ی دیگری هم، از جمله درباره‌ی چگونگی قتل سپهبد حاجیعلی رزم‌آ‌‌‌را، شده‌بود که در بخش‌های دیگری از این مقالات بدانها پرداخته‌خواهدشد.

  

حمید دادیزاده

سروش جوان و معلمان در اواخر دهه پنجاه

این نوشته یک معلم تبریزی است که در مقطع پاکسازیها اخراج و از سوی معلمین اخراجی نماینده انتخاب شد که برای پیگیری به تهران برود چرا که در منطقه کسی پاسخگو نبود و ضمنا ادای دینی است به معلمینی که از همان روزهای اول در مقابل حمله سرکوبگران به فرهنگ و سنن ایرانی ایستادند، اخراج شدند، سرکوب شدند، دستگیر و زندان رفتند و زندگیشان تار و مار شد.

  

علی شاکری زند

برگهایی از زندگی سیاسی

دکتر شاپور بختیار

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

بخش نوزدهم

بختیار یک شخص نیست؛ یک راه است؛ راه امروز و آینده‌ی ایران

شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان دو شکست:

۲۸ مرداد و ۲۲ بهمن

اندکی دقت به عواملی که در ۲۸ مرداد به سقوط دولت ملی مصدق و در ۲۲ بهمن ۵۷ به سقوط دولت ملی بختیار انجامیدند مشابهت‌هایی میان آنها را نشان می‌دهد. اما یک تفاوت عمده هم میان این شرایط حاکم بر این دو حادثه وجود داشت که نباید از نظر دور بماند.

این شباهت‌ها که در دنباله‌ی این مبحث به تفصیل بیشتر درباره‌ی آنها خواهیم پرداخت بطور خلاصه از این قراراند:

در ۲۵ مرداد ۳۲ دکتر مصدق پس از بازداشت سرهنگ نصیری که با تانک های گارد شاهنشاهی برای ابلاغ حکم عزل نخست‌وزیر نیم‌ساعت پس از نیمه‌شب به در خانه‌ی او رفته بود، کار را تمام‌شده می‌دانست و پس از آگاهی از خروج پادشاه از کشور نیز خواستار بازگشت هرچه سریعتر او به کشور شد.

  

ناصر کاخساز

در حاشیه‌ی حضور رسانه‌ای پرویز ثابتی

آیا نابجاست که بگویم...؟

در صحنه‌ای از فیلم «شبح آزادی»، اثر لوئی بونوئل، میزبانان از میهمانان خود بر سر میزی پذیرایی می کنند که گِردِ آن، بجای صندلی، کاسه‌های توالت گذاشته شده است. حاضران در نهایت نزاکت سرپوش توالت‌ها را بالا می زنند، دامن‌ها را بالا و شلوارها را پایین می‌کشند و روی توالت می‌نشینند و به گفتگو در باره‌ی هنر و تئاتر و... مشغول می شوند و هنگامی که دختر کوچک میزبان می‌گوید من گرسنه هستم، مادرش به او تذکر می‌دهد که حرف زدن در باره‌ی غذا بر سر میز بی ادبی است، رفتاری نابجاست. بونوئل با این جابجایی، چپه شدن ارزش ها را به نقد می‌کشد. او موقعیتی چنان وارونه را به تصویر می کشد که قضای حاجت، در جمع و غذا خوردن در خلوت باید انجام شود. این موقعیت وارونه را آنجا که شکنجه دیده احساس بدهکاری، و شکنجه گر جرات طلبکاری دارد، نمی ‌شناسیم؟

  

سپیده حجامی

"کِلِ وارونه"

نه تنها شهروندان غربی، که سیاستمداران غربی هم هیچ ایده‌ای از شرایط سخت و غیرانسانی زندان‌های ایران ندارند. هرگز فرصتی فراهم نشده بازرسی وارد ایران شود و از نقض حقوق بشری که در زندان‌های جمهوری اسلامی اتفاق می‌افتد، گزارش‌ تهیه کند.

زندان در غرب، جایی‌ست که کسی مانند حمید نوری، که متهم به جنایت علیه بشریت است، حق دارد بابت نداشتن عینک مطالعه و چای گرم شکایت کند... این را مقایسه کنید با شرایط زندانی سیاسی "عبدالرسول مرتضوی" جانباز جنگ ایران و عراق که یک پای مصنوعی‌ دارد، مسئولان زندان، زمان تبعید از اوین به رجائی‌شهر، پای مصنوعی‌اش را عامدانه به او ندادند، و عبدالرسول مرتضوی با یک پا، حتی بدون عصا به زندان رجایی‌شهر منتقل شد! او به مدت دو ماه تا رسیدن پای مصنوعی، برای ابتدایی‌ترین کارها و نیازهایش محتاج کمک دیگران بود...

  

اهدای جایزه نوبل صلح به خانواده نرگس محمـدی

در حالیکه او در زندان اوین در اعتصاب غذاست

مراسم اهدای جایزه صلح نوبل به خانواده نرگس محمـدی در حالی در اسلو نروژ برگزار شد که نرگس محمـدی در زندان اوین در تهران زندانی است و صندلی او در سالن باشکوه شهرداری اسلو پایتخت نروژ خالی بود. بنا به خواست نرگس محمـدی، کیانا و علی دختر و پسر ۱۷ ساله از طرف او این جایزه را دریافت کردند و دخترش کیانا پیام مادرش را خواند. این دو که به همراه پدرشان تقی رحمانی در فرانسه زندگی می‌کنند، ۹ سال است که از دیدن مادرشان و بیش از یک سال و نیم است که از شنیدن صدای او محروم هستند.

  

به مناسبت دهم دسامبر سالروز تصویب

اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. به این مناسبت متن فارسی آنرا بصورت پی دی اف در اختیار هموطنان قرار میدهیم.

مقدمه

از آنجـا کـه شناسـایی حیثیت ذاتـی تمامـی اعضای خانواده بشـری و حقوق یکسـان و انتقـال ناپذیر آنان اسـاس آزادی و عدالـت و صلـح را در جهـان تشـکیل میدهـد،

 از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است،

 از آنجـا کـه اساسـاً حقـوق انسـانی را بایـد بـا اجرای قانـون حمایت کرد تا بشـر بـه عنوان آخریـن علاج به قیـام بر ضـد ظلم و فشـار مجبـور نگردد،

از آنجـا که اساسـاً لازم اسـت توسـعه روابط دوسـتانه بین ملل را مورد تشـویق قـرار داد،

از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجددا در منشور اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزاد وضع زندگی بهتری به وجود آورند،

 از آنجا که دولت های عضو متعهد شده اند احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند،

 از آنجا که حسـن تفاهم مشترکی نسـبت به این حقوق و آزادی هـا بـرای اجرای کامل این تعهـد کمال اهمیت را دارد، مجمـع عمومـی ایـن اعلامیـه جهانـی حقوق بشـر را آرمان مشـترکی بـرای تمام مـردم و همه ملت هـا اعلام مـی کند تا جمیـع افـراد و ارکان اجتماع این مقدمـــه اعلامیـه را همـواره مدنظرداشـته باشـند و مجاهدت کنند که به وسـیله تعلیـم و تربیت احتـرام این حقوق و آزادی هـا توسـعه یابـد و بـا تدابیر تدریجـی ملی و بیـن المللی، شناسـایی و اجـرای واقعـی و حیاتی آنها چـه در میـان دولـت های عضـو و چـه در بیـن مردم کشـورهایی که در قلمرو آنها هسـتند، تامیـن گردد.

برای خواندن متن اینجا کلیک کنید.

 

علی شاکری زند

نیرنگ در تاریخ:

«اخراج نخست وزیر نامطلوب از راه قانونی»!

سقوط اخلاقی و فرهنگی تا کجا؟

بخش نخست

«اخراج» نخست‌وزیر!

چندگاهی است که حملات ناروا علیه شخص مصدق و لجن‌پراکنی علیه او، علیه دولت مصدق و بطور کلی نهضت ملی به رهبری او دامنه‌ی جدیدی یافته است. این برخورد، که البته تازگی هم ندارد، امروز غالبا از زبان مدعیان مشروطه‌خواهی که بیشتر عشاق سینه‌چاک سلطنت بدون مشروطه اند، آنهم با لحنی که در فارسی لحن «چارواداری» نامیده می‌شود و از دانش و فرهنگ سیاسی نیز در آن اثری نیست، شنیده می‌شود؛ اما پیداست که مرکز اصلی آن هم جمهوری اسلامی است.

  

به مناسبت سالروز درگذشت مهندس حمید ذوالنور، عضو برجسته‌‌ و رئیس شورای‌‌‌‌‌‌‌‌عالی نهضت مقاومت ملی ایران ۱۰ آذر ۱۳۹۶ (یکم دسامبر ۲۰۱۷)   متن سخنرانی او درباره ی ۱۶ آذر اولین تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران را بازپخش میکنیم.

یاد او گرامی باد

 

مهندس حمید ذوالنور

۱۶آذر اولین تظاهرات یکپارچه دانشگاه تهران

(نگاهی به جنبش دانشجوئی سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ خورشیدی در ایران*)

از سال ۱۳۳۲ به بعد در هر سال تحصیلی، دانشجویان سال اوّل دانشکده فنی پس از دو ماه و نیم که از شروع کلاسها گذشته بود در صبح روز ۱۶ آذر با ورود به دانشکده با وضعی غیر عادی روبرو می‌شدند.

در این روز در سرسرای نسبتاً وسیع دانشکده فنی که در روزهای دیگر قبل از زنگ کلاسهای درسی معمولاً خالی و خلوت بود گروه انبوه دانشجویان را مشاهده می‌کردند که خاموش و در انتظاری نامعلوم بسر می‌برند.

  

اسد سیف

جلال آل‌احمد؛

سنگ روضه‌خوانی مدرن بر گور سنت

آل‌احمد جوان در شرایطی به "غول" ادبیات و فرهنگ ایران تبدیل شد که جامعه در پی کودتای ۲۸ مرداد دوران سکوت و یأس را پشت سر می‌گذاشت. سانسور و خفقان راه آزادی اندیشه و بیان را مسدود کرده بود. آل‌احمد به علت انشعاب از حزب توده، در شمار همراهان خلیل ملکی، به دام‌چاله بازداشت و زندان گرفتار نیامد و در چنین موقعیتی بالید و یکه‌تاز شد. معترض بودنش از او "شخصیت‌"ی ویژه ساخت.

  

سپیده حجامی

راز سر به مُهر هانی

۴ سال پیش، در آبان خونین ۱۳۹۸ ویدئویی از لحظه شلیک مأموران حکومتی به یک فرد در شادگان منتشر شد و در پی آن رسانه‌ها از مرگ آن فرد با نام "هانی آلبوشهبازی" خبر دادند... روز گذشته فردی که به تصورِ همگان و با خطای فاحش رسانه‌ها، در فهرست کشته‌شدگان آبان جای گرفته بود توسط جمهوری اسلامی اعدام شد.

  

وضعیت فعلی "فرار دسته‌جمعی" است

صدای آمریکا - علی شریفی زارچی استاد پیشین دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف روز سه‌شنبه با انتشار مجموعه نوشتاری در شبکه اجتماعی «ایکس» ضمن ابراز نگرانی از روند فزاینده مهاجرت از ایران و بی‌عملی حاکمیت نسبت به این رخداد نوشت وضعیت فعلی «فرار دسته‌جمعی» است.

این استاد دانشگاه که به علت حمایت‌هایش از اعتراضات دانشجویی سال ۱۴۰۱ از تدریس در دانشگاه محروم شده، در ادامه یادداشت خود با اشاره به برخی گفته‌های مقامات دولتی درباره مهاجرت نخبگان اضافه کرد: عده‌ای این فاجعه‌ی آشکار را هم کتمان و هم ماله‌کشی می‌کنند و از آن به عنوان تبادل نخبگان یاد می‌کنند در صورتی که «تبادل نخبگان» با جهان وقتی است که با نسبت امیدوارکننده در ازای نیروی متخصصی که از کشور خارج می‌شود، متخصصانی هم به کشور وارد شوند اما وضعیت فعلی «فرار دسته‌جمعی» است؛ که از متخصصان و فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاه‌های برتر عبور کرده و به عموم جامعه رسیده است.

  

سازمان حقوق بشر ایران:

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛

شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

«جامعه جهانی و به‌خصوص کشورهای اروپایی باید سکوت خود را در قبال اعدام بی‌رویه‌‌ی بیش از سه نفر در روز توسط جمهوری‌اسلامی بشکنند»

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۹ آذر ۱۴۰۲: حکم اعدام یک زندانی سیاسی ۶۲ ساله به‌نام گداعلی صابر مطلق به همراه یک زن و یک مرد که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند، در زندان مرکزی رشت به اجرا درآمد. شمار اعدام‌ها از ابتدای سال میلادی جاری به ۷۰۷ تن رسیده است. این آمار در هشت سال اخیر بی‌سابقه بوده است. اجرای احکام اعدام از آغاز جنگ غزه شتاب بیشتری گرفته ودر ۵۴ روز جنگ غزه دستکم ۱۷۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

  

زنان تاثیرگذار ایران؛

مرضیه ابراهیمی، ققنوس در آتش

وقتی از اسیدپاشی حرف می‌زنیم، نام‌های زیادی را به‌خاطر می‌آوریم. به‌صورت عمده زنانی که از سوی مردان جامعه، خواه نزدیکان، خواه افرادی که آن‌ها را می‌شناختند، به‌دلایل مختلف مورد خشم و غضب قرار گرفته‌اند و تاوان این غضب، از دست دادن چهره و نور چشم‌هایشان بوده است.

  

پیام نرگس محمـدی

به همایش "فراموش نمی‌کنیم" در دانشگاه سورین پاریس

در چهارمین سالگرد کشته‌شدگان آبان خونین ۹۸ آنچه می‌توان نوشت و یادآوری کرد، تداوم مبارزات و اعتراضات و مقاومت مردم علیه حکومت دینی استبدادی است.

۲۵ آبان ۹۸ من در بند زنان زندان اوین بودم. عمق خشونت، سرکوب و شکنجه معترضان را در ۲ قاب دیدم. جوان گلوله خورده بدحالی را که از بند امنیت زندان اوین به بهداری منتقل شده بود و با ورود ناگهانی چند نفر از بند زنان، مأموران بند امنیت غافلگیر شدند و در ورود دختری ۱۹ ساله پس از بازداشت و بازجویی‌های خشونت‌بار به بند زنان اوین. ما زنان زندانی از ۱ دی در اعتراض به تحصن نشستیم، گرچه پاسخ حکومت سرکوب و تبعید ما شد.

  

آرش عزیزی

پروژه قتل‌های زنجیره‌ای هنوز ادامه دارد

در پاییز سال ۱۳۷۷، جامعه ایران پر از جنب‌و‌جوش بود. یک سال و نیم از انتخاب شدن «محمـد خاتمی» می‌گذشت و امید به تغییر همه‌جا را فرا گرفته بود. در همین اوضاع اما چند رویداد خونین نه‌تنها جامعه را تکان داد، که نوری بر تاریخ جمهوری اسلامی انداخت تا برخی نقاط کور و باورنکردنی آن روشن‌تر شوند؛ قتل‌های زنجیره‌ای که از اول آذر با قتل «داریوش فروهر» و «پروانه اسکندری»، از چهره‌های جریان جبهه ملی آغاز شد و به‌سرعت با قتل «محمـد مختاری» و «محمـدجعفر پوینده»، دو نویسنده و مترجم متمایل به چپ، ادامه یافت.

  

علی شاکری زند

برگهایی از زندگی سیاسی

دکتر شاپور بختیار

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

بخش هجدهم- ب

بختیار یک شخص نیست؛ یک راه است؛ راه امروز و آینده‌ی ایران

از ۱۴ آبانماه ۵۷، یک روز پیش از انتصباب ارتشبد اظهاری به نخست‌وزیری، که محمـدرضا شاه پیام تاریخی خود خطاب به «ملت عزیز ایران» را ایراد کرد، تا آذرماه که دیدارهای او برای تشکیل دولتی بر یک اَساس جدید آغاز شد، پیامی که در آن «برقراری حکومت قانون» وعده داده شده بود، بطوری که «یک دولت ملی برای آزادیهای اساسی و انجام انتخابات آزاد، تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است بصورت کامل به مرحله اجرا در آید»، هر کس هدفی را دنبال می کرد.

  

فرهنگ منصور

بنیامین نتانیاهو و علی خامنه‌ای،

دشمنانِ دوست در برخورد با مسئله فلسطین

 از أغاز تقابل بین اسرائیل و مردم فلسطین در هر دو طرف اختلاف بینش وجود داشت. اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌هائی بودند و هستند که تشکیل دو کشور مستقل و روابط عادی با یکدیگر را پیشنهاد می‌کردند و می‌کنند و دیگرانی که برای طرف مقابل مشروعيّت قائل نبوده و نیستند و حذف رقیب را هدف خود اعلام می‌کنند.

  

محمـد رضا خوبروی پاک

پژوهشی نو در چگونگی تدوین قانون اساسی مشروطیت و متمم آن

جستجو در قانون «از دست رفته»، قانون اساسی مشروطیّت

 قانون اساسی مشروطیت چه در دوران اعتبار و چه در دوره پس از انقلاب هم با انتقادها و هم با بی اعتنائی هائی روبرو بود. برخی، در سایه شوم تئوری توطئه، جنبش مشروطیت را کار انگلیسی ها خواندند و برخی دیگر قانون اساسی مشروطیت و متمّم آن را تا مرز یک برگردان ساده از قانون اساسی بلژیک پائین آوردند.

  

خاطره‌ای بمناسبت سخنرانی سالانه مركز اسناد و پژوهش‌های ایرانی  

درباره دكتر غلامحسین صدیقی

«آنچه اینها می‌كنند»

"آنچه اعراب و مغول‌ها جدا جدا كردند، اینان یكجا خواهند كرد"

آنان كه با دكتر غلامحسین صدیقی آشنایی علمی دارند یا همكار و یا شاگرد آن روانشاد بوده‌اند، می‌دانند كه او نیز مانند برخی دیگر از استادان همزمان خود از نظر روش زندگی و آموزش شخصیتی استثنایی بحساب می‌آید كه می‌باید از جنبه‌های مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ... بطور جداگانه یا مركب مورد بررسی قرار گیرند.

  

رحیم قمیشی

دیدار با شهید مظلوم جنبش مهسا

دوستان بابلی گفتند سراغ خانواده شهید نرویم. گفتند آنها در روستا زندگی می‌کنند. خیلی هم اذیت شده‌اند. خیلی‌ها را به‌خاطر سرزدن به آنها گرفته‌اند. گفتند خانواده شهید یک‌ساله خیلی اذیت شده‌اند!

مهدی نصیری و ناصر دانشفر هم گفتند مزاحم خانواده‌اش نمی‌شویم، می‌رویم بر مزار شهید "میلاد زارع" فاتحه‌ای می‌خوانیم و روستای حمزه‌کلا را ترک می‌کنیم.

میلاد همان هفته اول حوادث پس از شهادت مهسا، در شهر بابل شهید شده بود.

  

علی شاکری زند

برگهایی از زندگی سیاسی

دکتر شاپور بختیار

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

بخش هجدهم-الف

بختیار یک شخص نیست؛ یک راه است؛ راه امروز و آینده‌ی ایران

پیام به ملت ایران در روز ۲۶ دیماه

پس از خروج پادشاه از کشور

روز ۲۶ دیماه، پس از پایان کار با دو مجلس و خروج پادشاه از کشور بختیار پیام جدیدی خطاب به ملت ایران ایراد کرد که در زیر خواهیم‌دید. اما پیش از قرائت این پیام خواننده بهتر است بداند حوادث در چه زمینه‌ای رخ می‌داد که چنین پیامی را اقتضا می‌کرد.

بر طبق خبر اطلاعات جمعی از «علمای» تهران، به تعداد بیش از سی تن، که با خروج پادشاه دیگر خود را صاحب کشور می‌دانستند طی نامه‌ای خطاب به خمینی از او خواستار بازگشت هرچه سریعتر به کشور شدند. «علمایی» که در میان آنها بخصوص نام محمـد صادق موسوی‌الخلخالی به چشم می‌خورد. درباره‌ی نوع و وسعت دانش این علماء باید گفت «تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل۱

  

نامه نرگس محمـدی به دبیرکل سازمان ملل متحد

«جمهوری اسلامی» شایسته ریاست «مجمع اجتماعی» نیست

آقای گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد

نیک مستحضرید که امسال ریاست نشست «مجمع اجتماعی» بر عهده جمهوری اسلامی است. این درحالی است که جمهوری اسلامی یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، سرکوبگر جامعه مدنی و آپارتاید جنسیتی است.

این رژیم بنیادگرای مذهبی، با بنیان‌های دموکراسی و حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان در ستیز و تضاد است و بقای خود را در سرکوب داخلی و ایجاد بحران، برهم زدن ثبات، امنیت و صلح منطقه و جهان می‌بیند و عمل می‌کند.

  

   

اینستاگرام      تلگرام      یوتیوب

   

جهت درج مقاله در نشریه و اظهار نظر دربارۀ مطالب منتشر شده در آن از طریق آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید.

هیئت تحریریه

editorial.namironline@gmail.com

   

دیدگاه های دکتر شاپور بختیار و خمینی در نگاه به ملیت:

 «...من می دانستم و حالا بيشتر از آن وقت می دانم، كه ما به دو زبان و از دو چيز مختلف صحبت می كنيم. من از ملت و ايران صحبت می كنم، او از امت و اسلام صحبت می كند. ما با هم نمی توانيم وجه مشترکی داشته باشيم. من از ترقی و تکنولوژی دنیای روبه تمدن صحبت می کنم، او می خواهد ما را برگرداند به ۱۴۰۰ سال پیش...»

  

سخنان دکتر شاپور بختیار از سرکوب مضاعف دیکتاتوری مذهبی:

 به گمان من، موضوع مقایسه درمیان نیست، دیكتاتوری درهرشكلش نفرت انگیز است چه دیكتاتوری سلطنتی چه دیكتاتوری جمهوری خواه دیكتاتوری پینوشه باشد، خواه دیكتاتوری کاسترو اما واپسگرائی مذهبی خطرناکتر است در دیكتا توری های معمولی، یك فرد است که برمردم حاکم است و به نام نوعی نظرات سیاسی حكم می راند، اما با استبداد دینی به تاریخ و فصل جدیدی قدم می گذاریم، یعنی که استبداد دینی نه تنها بنام جامعه که به نام خدا حكومت می كند. پس برای مقاومت در مقابل دیكتاتوری فی المثل آن كس که در مقابل پینوشه می ایستد، با یك دیكتاتوری می جنگد نه با پاپ. ولی در ایران بدبختانه سرکوب مضاعفی وجود دارد. یكی آنكه نظمی حكومت می كند که این نظم با قانون خدائی تشدید می شود. یا قانون خدائی را می پذیرد و یا به حكم هر ملائی به عنوان مرتد تیرباران خواهند شد. و همین مطلب کافی است که من استبداد دینی را در قیاس هرنوع استبداد دیگر خشن تر و خطرناکترمی یابم.

  

  

چهل و چهار سال پیش در چنین روزی

برنامه دولت بختيار

دكتر شاپور بختيار نخست وزير امروز هنگام معرفی دولت در جلسه علنی مجلس شورای ملی اظهار داشت:

خداوندا مرا ياری ده كه در اين لحظات حساس كشورم و در اين مكان مقدس كه فضای آن طنين انداز صدای رادمردانی از جان گذشته بوده جز خير و صلاح مردم جز راستی و صداقت كلمه ای نگويم.

رياست محترم مجلس شورای ملی، خانمها و آقايان، در تاريخ پرنشيب و فراز كشور كهن سال ما ايام تاريكی وجود داشت كه اگر بديده تحقيقی بنگريم، اغلب دست آورد غلبه اجانب در ايام تسلط موقت آنها بوده است. خطر كنونی كه موجوديت و وحدت كشور را تهديد ميكند، اگر بظاهر از درون كشور و معلول فساد و عدم لياقت دولت های ۲۵ ساله اخير بوده، روز به روز روشن تر ميشود كه يك توطئه بين المللی عظيمی برای تضعيف و خدای نخواسته تجاوز به موجوديت و حاكميت ايران است.

  

  

سخنرانی دکتر شاپور بختیار در هاید پارک لندن ۱۳۵۸ :

من تا آخرین نفس برای آزادی و استقلال و سربلندی ایران خواهم جنگید

● آن چه که ما را، ما ایرانیان را به هم پیوند می دهد، ایرانی بودنِ ماست. و آن چه که ما را به انسان های دیگر در ورای مرزِ کشور ایران به هم پیوند می دهد، انسانیت ماست.

برای دیدن این ویدیو اینجا کلیک کنید

  

به مناسبت صدوسی و هفتمین سال تولد نماد حاکمیت ملی و دمکراسی

ﻣﺣﻣﺩ مصدق به روایت شاپور بختیار

مصدق با تمام نیرو طالب دموکراسی بود، مسئله‌ای که از نخستین روز موجب اختلاف میان او و رضا شاه شد. حرفش روشن و ساده بود، میگفت: «شما میخواهید در آن واحد فرمانده کل قوا، نخست وزیر و پادشاه مملکت باشید. چنین چیزی ممکن نیست. باید بین این سه یکی را انتخاب کنید. یا با تصویب مجلس نخست وزیر بشوید، یا به انتخاب نخست وزیر فرمانده کل قوا باشید و یا پادشاه بمانید»

  

برگی از تاریخ:

نظر دکتر بختیاردرباره آزادی مطبوعات، راديو و تلويزيون

دكتر بختيار - راجع به مطبوعات آنچه آزادی بود من دادم. و البته از طرف آنهائيكه بقلم سوگند و به آزادی سوگند ميخوردند،‌ جز فحش و ناسزا چيزی نشنيدم. در هر حال در زمان حكومت من تمام جرائد آزاد بود كسی تحت تعقيب قرار نگرفت.

  

سخنان دکتر شاپور بختیار

درباره چگونگی به قدرت رسیدن خمینی و اهداف فتنه او

   خواهران و برادران عزیز، کشور ما پس از گذشت سالها موفق شده بود که یک حکومت قانونی بر طبق اصول حاکمیت ملی و حفظ اصول مشروطیت به دست آورد. اکنون پس از گذشت دو سال و نیم بر همگان مشخص شده است که چگونه قدرتهایی که نمی خواهند ایران را آزاد و سربلند و مترقی ببینند شورشی به نام مذهب و با ایادی خود برای برانداختن آن حکومت که ضامن بقای ملیت و نوید دهنده آزادیهای واقعی مردم ایران بود به پا کنند. این شورش را دو سال قبل همان وقتی که عده بی شماری مرعوب و باقی مردم مجذوب پیشوای آن روح الله خمینی بودند به روشنی شناختم و نام آن را فتنه خمینی گذاردم. ولی امروز در مقابل مدارک بی شماری که در دست است همه مردم ایران می توانند از ماهیت ضد ایرانی و مأموریت خمینی در برانداختن بنیادهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور آگاه شوند. در آن روزهای تب و هیجان کسی به فریادهای حق گویانه گوش فرا نمی داد ولی اکنون شب و روز مردم ایران می خواهند که به این فتنه بر باد دهنده خاتمه داده شود و این پرانتز سیاه را در تاریخ ایران بسته بدانید. من برای این کار هر روز مصمم تر می شوم و باز تکرار می کنم که تا جان دارم برای باز پس گرفتن ایران از دست عوامل ارتجاع سرخ و سیاه خواهم جنگید.

  

بختیار: مبارزه می کنم، اگرچه قربانی دیکتاتوری جدید شوم 

 دکتر شاپور بختیار در یک کنفرانس مطبوعاتی كه با حضور حدود ٢٠٠ خبرنگار خارجی و داخلی برگزار شد گفت: ما هجده ماه پیش برای تشکیل جبهه ملی مبارزه می کردیم. چرا همین رهبران در چهارچوب قانون اساسی برای فعالیت حزبی کاری نمی کنند؟» وی افزود: » دموکراسی بدون احزاب سیاسی مطلقا وجود نخواهد داشت و وقتی حزب نباشد دیکتاتوری مستقر خواهد شد.» او گفت، مخالفان او فاقد برنامه هستند و فقط شعار به مردم عرضه می کنند و اگر هم برنامه ای هم داشته باشند، عتیقه و قرون وسطایی است.

  

شنبه چهاردهم بهمن ١٣۵٧

بختیار: «جمهوری اسلامی خمینی پشت آدم را به لرزه درمی آورد»

نخست وزیر ایران اضافه کرد: » هیچ کس نمی داند جمهوری اسلامی وی چیست و اگر کسی به متون گذشته مراجعه کند پشتش به لرزه در می آید. او نه تعدد گروه های سیاسی را می پذیرد نه دموکراسی را. می خواهد روحانیت قانون الهی را اجرا کند؛ همه چیز اینجا شروع می شود و اینجا تمام می شود.»

  

 یکشنبه پانزدهم بهمن ١٣۵٧

بختیار: جمهوری اسلامی برای من به تمام معنی مجهول است

شاپور بختیار، نخست وزیر، دیشب در یک گفتگوی تلویزیونی بر مواضع قبلی خود پای فشرد. وی گفت با این حرکات رهبر و رهرویی که ما می بینیم، انقلابی که ما می خواستیم مفهوم واقعی خودش را از دست داده است. وی گفت ترور آزادی ٢۵ سال کافی بود و من در برابر دیکتاتوری جدید که مهیب تر از قبلی می تواند باشد مقاومت می کنم. وی در این مصاحبه به مقایسه سابق و افکارسیاسی خود با آیت الله خمینی پرداخت و گفت که گذشته سیاسی آیت الله از سال ١٣۴٢ آغاز می شود در حالی که وی از سال ١٣١٨ برای آزادی و علیه فاشیسم در اسپانیا جنگیده است.

وی گفت من معتقدم که شما باید آزاد باشید و انتخاب بکنید. من معتقدم که آنچه من می گویم وحی منزل نیست. اما ایشان می گوید آنچه را که من می گویم باید بشود. بختیار گفت: جمهوری اسلامی برای من به تمام معنی مجهول است و رژیمی که من مایل هستم در این مملکت استوار بماند نه رژیم دیکتاتوری شاه است و نه چیزی شبیه آن و نه شبیه به جمهوری است که ما در بعضی از ممالک مثل لیبی یا پاکستان می بینیم. نخست وزیر در باره تهدید آیت الله خمینی به جهاد گفت که پاسخ فشنگ را با فشنگ می دهیم و افزود ولی اگر بنده ببینم که ایشان مردم را تحریک بکنند و مملکت را به فقر و نابودی و ورشکستگی تهدید بکنند برای اینکه حرف خودشان را به کرسی بنشانند…

  

یک سند تاریخی:

سخنرانی دکتر شاپور بختیار در پارلمان اروپا،

روز ۲۷ دی ماه ۱۳۶۸ برابر ۱۷ ژانویه ۱۹۹۰

در استراسبورگ

● دکتر شاپور بختیار:

مبارزه ما، مبارزه برای استقرار دموکراسی و احترام به حقوق بشر است.

دموکراسی، باز هم دموکراسی و همیشه دموکراسی

امروز روی سخن من با شما نمایندگان این ملتهاست. زمان محدودی که برای بیان مطلب در اختیار منست مرا به اختصار وامیدارد.

قصد من اینست که درباره فاجعه دردناکی که زندگی روزمره ی ایرانیان است اطلاعات و توضیحاتی به شما بدهم، زیرا مطمئن نیستم که وسائل ارتباط جمعی در این زمینه همیشه رعایت بیطرفی کامل را کرده باشند. در نتیجه کوشش خواهم کرد که وضع ایران بعد از استقرار رژیم خمینی را برای شما توصیف کنم و درباره آن اطلاعاتی بشما بدهم.

  

نامه سرگشاده ی دکتر شاپور بختیار

به پرزیدنت رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا

 آقای رئیس جمهور!

من بنام یک ایرانی، پس از مصاحبه اخیر شما که ایران را مملکتی وحشی و بربر خواندید با نهایت تاسف این نامه سرگشاده را برای روشن کردن ذهنتان ارسال می دارم.

هیچ فرد ایرانی، از هرطبقه ای که باشد، یا هرنوع تفکر سیاسی که داشته باشد، نمی تواند این سخن اهانت آمیزتان را نادیده بگیرد. شما شخص مسئولی هستید و قضاوتهای شما در مقامی که هستید منعکس کننده ی نظر دولت ایالات متحده به حساب می آید.

  

ایرج پزشکزاد

لائیسیته در قانون اساسی مشروطیت

قانون اساسی ما عملا لائیک بود!

● نوشته ی من زیر عنوان «کدام جبهه ملی؟» اگر مورد تایید جمعی از ملیون قرار گرفت، چند مورد اعتراض شفاهی و کتبی را نیز در پی داشت. قابل توجه در این اعتراض ها اینست که معترضین درباره سهل انگاری و بی حرکتی جبهه ملی در آغاز جنبش ضد دیکتاتوری مردم – که در نهایت به دست اندازی روحانیون بر جنبش منجر شد – ایرادی نتوانسته اند بگیرند. اعتراض جنبه ی بیشتر احساساتی دارد تا منطقی و غالبا در آنها دفاع از چهره های مشخص جبهه، مثل مرحومین دکتر سنجابی، صالح، حسیبی ... منظور نظر است.

  

علی شاکری زند

جدایی دین از حکومت

یا

حکومتِ لاییک*

● حکومت لاییک، که نباید آن را با جامعه‌ی سکولار اشتباه گرفت، حکومتی است که در آن در عین کمال آزادی برای ادیان، قدرت سیاسی از نهاد دین مستقل است و کسی نمی‌تواند نظری را به‌نام دین بر آن تحمیل‌کند. در مقابل سکولار صفتی است که تنها اختصاص به حکومت و رژیم سیاسی ندارد و می‌تواند به عنوان صفت برای هر نهاد اجتماعی صدق کند و به‌کار رود، حتی در یک رژیم سیاسی غیرمستقل از دین.

  

برگهایی از زندگی سیاسی

دکتر شاپور بختیار

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از بخش نخست تا بخش  بیست و یکم

بختیار یک شخص نیست؛ یک راه است؛ راه امروز و آینده‌ی ایران

  

---

ادامه مطالب◄

---

    

 

" ce site internet est hébergé par OVH SAS, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix."