نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

سایت رسمی  NAMIR

24.06.2024

    

   

   

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

مداخله‌ی جمهوری خلق چین

درباره‌ی مالکیت جزایر سه‌گانه‌ی خلیج فارس!

اظهار نظر اخیر جمهوری خلق چین درباره ی مالکیت جزایر سه‌گانه‌ی خلیج فارس که برای دومین بار از سوی این کشور صورت می‌گرفت و حتی پس از احضار سفیر این کشور به وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی، سخنگویان آن کشور بار دیگر بر آن تأکید کردند تنها نشانه‌ی یک واقعیت است: حقارت و خواری جمهوری اسلامی در برابر این دیکتاتوری توتالیتر که برای طرف «ایرانی» خود پشیزی ارزش و احترام قائل نیست. چنانکه می دانیم قبلاً اظهار مشابهی نیز از سوی روسیه‌ی پوتین بدنبال یک اجلاس مشترک با شیخ‌نشین‌های خلیج فارس صورت گرفته‌بود. در آن مورد نیز اعتراض ج. ا. نتیجه‌ای نداشت و نمی‌توانست داشته‌باشد.

 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

درباره‌ی مرگ ابراهیم رییسی

و واکنش های مربوط به آن

 

 مرگ ابراهیم رییسی و وزیر خارجه‌ی او در یک سانحه‌ی هوایی برخوردهای بسیار و واکنش‌های گوناگونی را به دنبال داشت.

واکنش جمهوری اسلامی و بویژه ولی «فقیه» آن، گذشته از تشریفاتی که اجباراً می‌بایست برگذارمیشد، حاکی از این بود که تغییری در اوضاع رخ‌نداده و این بدان معناست که مقامات این باصطلاح حکومت بسادگی قابل جانشینی و تعویض اند و شخصیتی نیستند که با برکناری یا مرگ آنان سرمایه‌ای انسانی یا سیاسی از دست رفته و چیزی از میان رفته‌باشد! به عبارت دیگر هر یک از آنان مهره‌ای بیش نیست که بسادگی قابل جانشینی است.

 

 

هم میهن گرامی،

در تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۳۵۹ آقای دکتر شاپور بختیار از گروهها و شخصیت های ملی دعوت بعمل آورد که به دور یک برنامه سیاسی تحت عنوان نهضت مقاومت ملی ایران نیروهای خودرا متحد کنند.

 با توجه به استقبالی که از این دعوت بعمل آمده است و گروهها و شخصیت های مقیم داخل و خارج کشور وابستگی، پشتیبانی و یا علاقه خودرا نسبت به نهضت مقاومت ملی ایران اعلام داشته اند، هیات مؤسس نهضت مقاومت ملی ایران به منظور متشکل کردن این نیروها نسبت به تهیه و تنظیم و تدوین اصول فکری نهضت و برنامه سیاسی آن، همچنین تدارک اساسنامه ای مقدماتی برای شکل بخشیدن به مبارزات ملی اقدام به عمل آورده و امیدوار است که برنامه سیاسی و اساسنامه پیشنهادی نهضت، که در یک کنفرانس ملی به نظرخواهی گذارده خواهد شد، امکان مشارکت همه سازمانها و گروهها و نیروهای ملی را بصورت دمکراتیک در کلیه نهادهای نهضت مقاومت ملی ایران، برای نجات وطن، فراهم سازد.

هیات مؤسس نهضت مقاومت ملی ایران

برای خواندن یا پیاده کردن با فرمات پ.د.اف اینجا کلیک کنید.

 

    

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت سالروز قتل عبدالرحمن برومند

*

یاد عبدالرحمن برومند

رییس هیأت اجرائی نهضت مقاومت ملی ایران

و قربانی جنایات جمهوری اسلامی را

گرامی بداریم

سی‌وسه سال پیش، در روز ۲۹ فروردین‌ماه ۱۳۷۰ (هجده آوریل ۱۹۹۱) آدمکشان اعزام‌شده از سوی حکومت جهنمی خمینی دکتر عبدالرحمن برومند رییس هیأت اجرائی نهضت مقاومت ملی ایران، نزدیک‌ترین یار شاپور بختیار و هم‌پیمان وفادار او را در سرسرای ورودی منزلش در پاریس با ضربه‌های کارد به قلب او به قتل رساندند.

عبدالرحمن برومند، عضو علی‌البدل هیأت اجرائی جبهه ملی ایران پیش از فتنه‌ی خمینی، پس از استقرار جمهوری اسلامی یکی از بنیانگذاران نهضت مقاومت ملی ایران به رهبری شاپور بختیار بود. او نخستین کسی بود که پس از ورود بختیار به پاریس به یاری او شتافت و همو بود که همراه با زنده‌یادان دکتر مهندس حسین ملک و بانو مولود خانلری، نخستین سازمان سیاسی مخالف رژیم فاشیستی خمینی را به رهبری شاپور بختیار و براساس اصول نهضت ملی ایران بنیاد نهادند.

 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

یادنامه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت درگذشت

دکتر محمـدرضا خوبروی پاک

با نهایت درد و اندوه از درگذشت دکتر محمـدرضا خوبروی پاک خبریافتیم. او در نتیجه‌ی عواقب یک سکته‌ی مغزی که دو هفته‌ی پیش بدان دچار شده بود، دیروز، جمعه ۲۶ اسفندماه چشم از جهان فروبست.

محمـدرضا خوبروی پاک، دکتر حقوق و در دوران مشروطه در ایران وکیل دادگستری بود.محمـدرضا خوبروی پاک، دکتر حقوق و در دوران مشروطه در ایران وکیل دادگستری بود.

 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت تکرار بازی انتصابات

در حکومت آخوندی

 در جمهوری اسلامی که امروز را به نمایش رسوایی، که انتخابات می‌نامند، اختصاص داده اند، به گفته‌ی بنیانگذار آن اصل اول آن

«من تو دهن این دولت می‌زنم»

و اصل دوم

«من دولت تعیین می‌کنم »

است؛

«اصولی» که خمینی در روز ورود خود به کشور در گورستان بهشت زهرا بر زبان آورد و بدان کاملاً عمل کرد.

در چنین باصطلاح «نظامی» انتخابات چه معنایی می‌تواند داشته‌باشد جز ببازی گرفتن مردم و تحقیر ملتی که قیمی برای او تعیین شده و سرنوشتش را از باءِ بسم‌ا‌لله تا تاء تمت تعیین می‌کند.

 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت

فاجعه ی تاریخی ۲۲ بهمن

 

● چهل‌وپنج سال پیش، در روز ۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۵۷ فاجعه‌ی ضدانقلابی که هدف آن جانشین کردن مشروطه با مشروعه‌ی شیخ فضل الله نوری به رهبری روح الله خمینی بود، به رغم کوشش های روشن‌بینانه و فداکاریهای شاپور بختیار بوقوع پیوست. نتیجه‌ی آن، همانگونه که بختیار پبش‌بینی کرده‌بود سلطه و فرمانروایی گروهی بود که بنام دین نوعی توحش را بر کشور حاکم ساختند که افزون بر خونریزیها و ضربات جانکاه بر ملت ایران، ویرانی و تباهی کشور را در پی داشت.

 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت اعدام‌های جدید

اعد

ام و زندان و شکنجه

نشانه‌ی وحشت جمهوری اسلامی

از ملت ایران است

ماشین کور و بی‌شفقت مرگ و اعدام جوانان برومند و بیگناه ملت ایران یک دم از حرکت شوم خود بازنمی‌ایستد. هفته‌ای نیست که چندین خانواده از هموطنان بلازده‌ی ما از مرگ بیدادگرانه‌ی فرزندانشان داغدار نشوند و ملت ایران شاهد از دست دادن چند تن از بهترین فرزندان خود نباشد. ده روزه‌ی گذشته نیز مشمول همین قاعده بود. اعدام ظالمانه ی جوان بیست‌وسه‌ساله محمـد قبادلو در روز سوم بهمن‌ماه، و درست چند روزی پس از آن، در دوشنبه ‌ی این هفته اعدام محسن مظلوم، محمـد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فتحی در زندان قزل‌حصار جدیدترین نمونه‌ی این رفتاروحشیانه با جوانان میهن ماست. این قاعده ای است که رمز آن در رابطه ی ماهوی میان جمهوری اسلامی و ملتی است که بر آن حقیرانه سروری می کند. 

 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت ۱۶ دیماه

روز پذیرش نخست وزیری از سوی دکتر شاپور بختیار

هنگامی که حکومت ترس در اداره‌ی جامعه ناتوان مانده‌بود و محمـدرضاشاه پذیرفته‌بود که باید حکومت قانون به تمام معنی، یعنی رعایت قانون اساسی در همه‌ی شئون آن، که تعیین نخست‌وزیران بنا به رأی نمایندگان مردم در رأس آنها قرارداشت، برقرارگردد، از میان مدعیان دفاع از قانون اساسی که به جبهه ملی تعلق داشتند، به استثناء دکتر غلامحسین صدیقی و دکتر شاپور بختیار، کسی در خود همت و جسارت تشکیل دولتی منطبق با این ضوابط را نیافت.

 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

به‌مناسبت قتل آرمیتا گراوند

مرگ آرمیتا گراوند یک قتل است که رژیم قاتل کوشید تا بدان پوشش یک مرگ عادی بدهد.

اگر ملت ایران و جهان سابقه‌ی قتل غم‌انگیز و تبهکارانه‌ی مهسا امینی را نداشت صحنه‌سازی‌های دستگاه آدمکشی خامنه‌ای درباره‌ی مرگ آرمیتا آسان‌تر پذیرفته می‌شد؛ اما حال دیگر ملت ایران و مردم جهان می‌دانند که این یک رسم جمهوری مرگ و تبهکاری است که قتل قربانیان خود را به یک سابقه‌ی بیماری یا افت فشار خون و نظائر آن نسبت دهد.

 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

به‌مناسبت

اهداء جایزه ی صلح نوبل ۲۰۲۳

به بانو نرگس محمـدی

تقدیم جایزه‌ی صلح نوبل ۲۰۲۳ به بانو نرگس محمـدی رویدادی خجسته و پرمعنی است که ما آن را به برنده‌ی این جایزه، به ملت بزرگ ایران، به زنان دلاور ایرانزمین و به خانواده‌ی این شیرزن کشورمان شادباش می‌گوییم.

پیش از هر چیز باید گفت که این از موارد نادری است که جایزه، برخلاف مواردی که به ناحق داده‌می‌شوند، به شخصیتی داده‌شده که از هر جهت شایستگی دریافت آن را داشته‌است. نرگس محمـدی نه تنها با پیگیری و ایستادگی کم‌نظیرخود در مبارزاتش در راه آزادی و تحمل انواع رنجهای گران برای تحقق هدفهای والای خویش بلکه همچنین با مواضع روشن خود درباره‌ی حقوق بشر و برچیدن حکومت ایدئولوژیک دینی در کشور ما شایستگی چنین افتخاری را به تمام معنی احراز کرده است.

 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

به‌مناسبت

دومین سال خیزش مهسا

دختر ایران

 

از قتل وحشیانه‌ ی مهسا امینی دختر ایران بدست مآموران گشت ارشاد و خیزش ملی عظیمی که بدنبال داشت یک سال می‌ گذرد.

یک ‌سالی که به ‌رغم اعدام ‌های ظالمانه، بیش از پانصد کشته و هزاران زندانی، آسیب های جبران ناپذیر به بینایی صدها هموطنی که جرمشان دفاع از آزادی و ابراز نفرت از نکبت رژیم حاکم بود، فشارهای غیرانسانی به خانواده های کشته ‌شدگان، در نظر مردم کشور و جهانیان سال پایان رژیم بود:

سالی که پایان سلطه ‌ی رژیم حاکم بر جان و روان مردم را اعلام کرد و نشان داد که از بساطی که خود را حکومت می نامد چیزی جز یک دستگاه سرکوب بیرحمانه باقی نمانده است؛ دستگاه سرکوبی مانند هر نیروی اشغالگر بیگانه در محاصره ‌ی مردم یک آب و خاک.

 

گزارش مراسم بزرگداشت

دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه

بر طبق برنامه‌ی اعلام‌شده از سوی نهضت مقاومت ملی ایران، در  روز شنبه ۵ اوت برابر با ۱۴ مردادماه، مراسم بزرگداشت دکتر شاپور بختیار به مناسبت سی‌ودومین سال قتل او بدست جلادان جمهوری اسلامی، با جضور هموطنان آزادیخواه در کنار مزار او، که با  تاج گل زیبایی آراسته  شده‌بود، بر گذارگردید.

طبق معمول مراسم با پخش سرود ای ایران آغازگردید.

سپس پیام صوتی آقای ناصر کاخساز قاضی دادگستری و متفکر و مبارز ملی از بلندگو پخش گردید.

آنگاه پیام آقای کاوس ارجمند به سمع حاضران رسید.

در این وقت سرود آزادی اثر استاد فقید خانم گلنوش خالقی پخش‌گردید.

در پایان حضار به سخنان علی شاکری زند رییس هیأت اجرائی نهضت مقاومت ملی ایران درباره‌ی نقش و تاثیر مبارزات شاپور بختیار در مقاومت چهل‌ساله‌ی گذشنه‌ی ملت ایران، در قیام‌های چهل‌وچهار سال گذشته و خیزش مهسا در سال اخیر به مثابه‌ی آژیر پایان عمر رژیم ملایان گوش فرادادند. او در این سخنان خود همچنین درباره‌ی قدرت جانشین پس از جمهوری اسلامی یعنی دولت موقت دوران گذار که به مثابه‌ی دنباله‌ی دولت بختیار خواهدبود، با حاضران سخن گفت.

مراسم با پخش سرود نهضت مقاومت ملی ایران پایان یافت.

 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

سی‌ودو سال پس از قتل ناجوانمردانه‌ی

شاپور بختیار و دستیار باوفایش سروش کتیبه

خیزش مهسا

آژیری که از پایان عمر رژیم خبرداد

 

این روزها مصادف است با:

- سی ‌ودومین سال قتل ناجوانمردانه‌ ی شاپور بختیار بزرگمرد سیاسی ایرانزمین و آخرین نخست ‌وزیر قانونی مشروطه بدست جلادان جمهوری اسلامی،

- صدوهفدهمین سالروز صدور فرمان مشرطیت به قلم مظفرالدین شاه قاجار

خیزش مهسا: آژیری که از پایان عمر رژیم خبرداد

اگر شاپور بختیار در روز ۱۶ دیماه ۱۳۵۷ نخست وزیری مشروطه را پذیرفت از اینرو بود که بهتر از هر کس خطری را که هست و نیست ملت و کشور ما را تهدید می کرد دیده ‌بود.

 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

دست تبهکار رأس نظام در مسمومیت‌های شاگردان مدارس دخترانه

سرانجام سه ماه پس از آغاز کابوس مسمومیت‌ های دختران جوان دانش‌ آموز «رهبر عظیم‌ الشأن» از خواب زمستانی بیدارشد و فرمان رسیدگی صادرکرد !اما هر کس می‌ داند که جز رأس نظام کسی مسئول جنایات اخیر علیه دانش ‌آموزان مدارس دخترانه نیست.

چگونه می ‌توان در مسئولیت نظام و رهبر آن در جنایت مسموم‌کردن دانش آموزان دختر کمترین تردیدی داشت. اندک توجهی نسبت به حوادث ماههای گذشته دست تبهکار نظام در این جنایت را نشان می‌دهد.

 

 نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت

۲۲  بهمن، روز صعود ارتجاع دینی به قدرت

با تشکیل دولت بختیار در ۱۶ دیماه ۵۷، بازشدن درهای زندان‌ ها، بازگشت همه ‌ی آزادیهای قانونی برای شهروندان، مطبوعات و احزاب، بهار زودرس آن سال با تابیدن پرتو گرم امید بر دلها، به مدت ۳۷ روز چهره‌ ی ایران را دگرگون کرده ‌بود. اما گروهک‌ های «انقلابی» که کوردلانه وسیله ‌ی تشکیل ارتجاعی ‌ترین حکومت تاریخ ایران به سرکردگی خمینی شده‌ بودند، با آغاز اعدام‌ های بی‌ رویه و ظالمانه‌ ی خلخالی بر پشت ‌بام مدرسه ‌ی علوی، همچنان سرود «بهار آزادی» می ‌خواندند، بی آنکه بدانند که بهار آزادی واقعی، بهار پیش ‌رس آن سال را که در شانزدهم دیماه آغاز شده بود، در بیست ودوم  بهمن به دست خود به خاک سپرده بودند؛ و حال دیگر جهنمی در پیش بود، که آنگونه که بختیار هشدارداده‌ بود، می‌ بایست سالیان دراز با قتل و تبهکاری و ویرانگری دوام خود را تضمین‌می‌ کرد.

    

  نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت ۱۶ دیماه

روز تشکیل دولت قانونی شاپور بختیار

در روزهایی که در سراسر  کشور جوانان، از زن و مرد، جان‌برکف و خستگی‌ناپذیر، و با پشتیبانی همه‌ی نسل‌های دیگر، هر یک به‌گونه‌ای، به نبرد برای سرنگونی نظام توتالیتر جهل و ستم برخاسته‌اند، یاد از مردی که چهل‌وچهار سال پیش، برای جلوگیری از فاجعه‌ی حکومت مذهبی، همراه با هشدارهای داهیانه‌ و مکرر خود علیه دیکتاتوری نعلین، دست بکار تشکیل اولین دولت قانونی مشروطه پس از دولت مصدق شد، ادای دینی واجب است و کمترین بزرگداشتی که می‌توان از آن رادمرد تاریخ ایران و نهضت ملی و دموکراسی ایرانی به‌عمل‌آورد.

    

  نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

سرکوب و اعدام فرزندان بیگناه ملت

دیگر مانع از شکست مفتضحانه ‌ی ولایت فقیه نمی‌شود

مافیای رژیم تبهکار آخوندی بار دیگر با اعلام اجرای حکم ظالمانه‌ ی اعدام محسن شکاری در روز پنجشنبه ۱۷ آذرماه نشان‌ داد که هنوز هم از عمق و معنای اعتراضات سه ‌ماهه ‌ی صدهاهزار زن و مرد ازجان ‌گذشته ‌ای که برای سرنگونی آن به میدان آمده ‌اند چیزی نفهمیده ‌است.

    

  نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

بیانیه

نهضت مقاومت ملی ایران

خطاب به نیروهای مسلح کشور

 

نیروهای مسلح ایراندوست!

از فرماندهان خودفروخته ی خود اطاعت نکنید!

*

پیکره‌ی نیروهای مسلح کشور باید در کنار صفوف ملت

و در برابر فرماندهان بیوطن خود قرارگیرد

در حالی که از سه هفته پیش بی ‌آلایش ‌ترین ودلیرترین جوانان این کشور به خونخواهی زن بیگناه جوان هموطن و برای دستیابی به نخستین زیور و نشانه‌ ی انسانیت یعنی آزادی به مبارزه ای بیسابقه و حیرت انگیز برخاسته اند، تا جایی که شگفتی و ستایش جهانی را برانگیخته اند، با کمال تأسف می بینیم که گروهی از گماشتگان حقیر دیکتاتور خون ‌آشام که استفاده از عنوان فرمانده امر را بر خود آنان نیز مشتبه ساخته با انتشار بیانیه ی چاکرمنشانه ای نسبت به ولی فقیه نادان و کوردل تجدید عهد و وفاداری کرده و در کمال بیشرمی آمادگی خود برای سرکوب ملت را اعلام داشته اند.

   

  نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

 

نهضت مقاومت ملی ایران

در کنار جنبش اصیل و تاریخی ملت

ما هرگونه توطئه برای مصادره ی جنبش را افشاء می کنیم

در حالی که جوانان ایرانی، از زن و مرد، جان برکف، برای رهایی خود و ملت خود در سراسر کشور در برابر دیو تا دندان مسلح دیکتاتوری دینی به ‌پاخاسته‌اند و از سه هفته پیش تاکنون از هیچ جانفشانی دریغ‌نکرده‌اند، مانند همیشه، عده‌ای به اشاره‌ ی مراکز بیگانه، به توطئه‌ های پشت ‌پرده برای مصادره‌ ی این جنبش اصیل و ساختن «آلترناتیو» مشغول شده ‌اند، به روشی که سالهاست بنام «چلبی سازی» شناخته شده و در عراق و افغانستان، با آن نتایج فجیع، آزمایش شده ‌است.

    

  نهضت مقاومت ملی ايران

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

اعلامیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

دست جنایتکار رژیمی

که جان مهسا امینی را گرفت باید قطع شود

دست جنایتکاری که سبب مرگ زن جوان بیگناه، مهسا امینی شد، دست مأمور بی ‌سروپایی نیست که ضربه‌ ی مهلک را بر سر و روی او کوفت؛ این همان دستی است که زهرا کاظمی را در زندان و گروهی از جوانان معترض سال ۸۸ را در کهریزک تسلیم مرگ ساخت و به هواپیمای اوکرایینی موشک پرتاب‌ کرد؛ دست تبهکار و پلید رژیمی که در ترازنامه ‌ی سیاه و ننگین چهل ساله ی خود جز جنایت و ویرانی چیزی ندارد؛ دست دیکتاتور جاهل و مجنونی که مسئول کشتار هزاران جوان بیگناه دیگر کشور در خیابان ها نیز بوده ‌است و تا زمانی که قطع نشود سایه‌ ی مرگ و ویرانی از سر ملت ستمدیده و اسیر ما دور ‌نخواهدشد.

 

  

بیانیه ۵۲۰ نفر از فرهنگیان ایران:

هفت دلیل عدم مشارکت در انتخابات

 ۵۲۰ تن از معلمان، فعالان صنفی و فرهنگیان شناخته شده سراسر کشور با امضای بیانیه‌ای عدم شرکت خود در انتخابات را اعلام کردند.

امضاکنندگان این بیانیه، با اعلام هفت دلیل معتقدند: «شرکت در انتخابات را  -ولو با فرض پیروزی کاندیدای اصلاح‌طلب- اشتباه، بدون نتیجه در حل مشکلات و از همه بدتر عامل افزایش مشروعیت و انگیزه سرکوب بیشتر مطالبه‌گران و معترضان می‌دانیم و اعلام می‌کنیم که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهیم کرد.»

  

سپیده حجامی

آزادی حمید نوری،

همدستی مدعیان حقوق بشر با جنایتکاران

 تیتر خبر این گونه نوشته شد: «حمید نوری با دو شهروند سوئدی معاوضه و آزاد شد».

دهن‌کجی جهان به درد و زخم‌های التیام نیافته ایرانیان، با اقداماتی چون، مذاکرات پشت پرده، مماشات با رژیم کودک‌کش جمهوری اسلامی و سوگواری برای قصاب تهران، بار دیگر اثبات کرد، ما ایرانیان در راه مبارزه با جمهوری اسلامی تنهاییم و یادآور این نکته مهم است: «برای پیروزی در برابر این رژیم اهریمن، نخست باید با یکدیگر متحد شویم، از حاشیه‌ها دوری کنیم، چشممان را از پنجره برداریم و باور کنیم منجی در آینه است.

  

علی شاکری زند

برگهایی از زندگی سیاسی

دکتر شاپور بختیار

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  *

بختیار یک شخص نیست؛ یک راه است؛ راه امروز و آینده‌ی ایران

بخش بیست وسوم (ج)

رئوس مسئله‌ی ارضی ایران

از دید دکتر مصدق

«...، بدون اینکه ناراحتی دهاقین را بطور کامل و در تمام مملکت تقلیل دهد، اولاً باعث افزایش نارضایتی قسمتی از دهاقین که هنوز املاک بین آنها تقسیم نشده‌است می‌شود. ثانیاً، در صورت تعمیم تقسیم اراضی و املاک اعم از موقوفه و خالصه و اربابی، نظر به تأثیر اقتصادی و اجتماعی این عمل در بین اهالی شهر‌نشین ایجاد مضیقه‌ها و نارضایتی‌هایی خواهد‌نمود که با توجه به تمرکز جمعیت بتواند عواقب وخیم‌تری برای کشور دربرداشته باشد» ...

  

احمد فعال

پتر کبیر قهرمان مدرنیته یا فرعون بزک کردن مرگ؟

دوست گرامیم آقای علی مرادی مراغه‌ای یاداشتی در وصف پتر کبیر از قول بعضی از نخبگان گذشته می‌آورد و بعد نتیجه می‌گیرد: «اما سوال اینست که چرا ۱۵۰ سال پیش، امثال رضاقلی خان هدایت و زین العابدین مراغه‌ای که نه غرب را دیده و نه از دانشگاه سوربن فرانسه دکتری گرفته بودند ارزش اصلاحات و تلاشهای پطر کبیر را درست تشخیص دادند اما کسانی ضد مدرنیته چون دکتر علی شریعتی به خطا رفته و آنرا در حد ریش به تمسخر گرفت؟ آیا این خطای دید، ناشی از چپ زدگی روشنفکران دهه چهل نبود که نگاهی معیوب و کژاندیشانه نسبت به مفاهیم و تحولات غرب داشتند و همه چیز را در حد رابطه استعماری غرب تعبیر و تفسیر می‌کردند...؟»

  

علی شاکری زند

برگهایی از زندگی سیاسی

دکتر شاپور بختیار

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *   *    *

بختیار یک شخص نیست؛ یک راه است؛ راه امروز و آینده‌ی ایران

بخش بیست وسوم (ب)

مصدق و اصلاحات ارضی

در بخش بیست‌وسوم ـ الف ـ به این موضوع پرداختیم که چه کسانی را می توان مردم نامید و آیا مردم بودن یک جماعت به شمار و فزونی آنان مربوط است یا به رفتار شخصی و اجمتاعیشان. در همین زمینه بود که دیدیم اگرشمار اجامر هوادار شیخ فضل‌الله نوری در سال ۱۲۸۶ از چندصد نفر تجاوز نمی کردند، در ۲۸ مرداد کسانی که با پول های آیت لله بهبهانی دریافت شده از سیا شهر را دچار آشوب ساختند، مراکز احزاب ریختند و خانه‌ی نخست‌وزیر، مصدق را غارت کردند به چند هزار تن می رسیدند، کسانی که در...

  

روزنامه لیبراسیون فرانسه

محمـد رسول‌اُف:

«آزادی بالاتر از همه چیز است، من حاضرم تاوانش را بپردازم»

 «آفرینش هنری ،حق من است. اگر از من سلب شود، واقعاً دلیلی برای زندگی نمی بینم. و نمی پذیرم که از من کوچکترین آزادی در این عرصه گرفته شود.باید خشم بسیار قدرتمندی در درون من نسبت به این رژیم وجود داشته باشد. به این معنا که در تمام لحظه‌ها علیه آن و مخالف آن هستم و همیشه در موقعیتی خود را می‌بینم که میخواهم آن را به چالش بکشم.البته دوست داشتم در مورد طبیعت یا حیات ِ حیوانات وحشی در ایران فیلم مستند بسازم اما نمی‌توانم از آفتاب داغ و سوزانی که بر دشت زندگی همگان خود را تحمیل می کند، چشمانم را ببندم.

 

فرامرز داور

مسئولیت با من بود

من عملیات کشتن قاسم سلیمانی را پیش بردم

 

 ارتشبد «کِنِت فرانکلین فرنک مکنزی جونیور»، فرمانده تفنگداران دریایی ایالات متحده آمریکا است که به‌عنوان چهاردهمین فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) فعالیت کرده است. عملیات کشتن «قاسم سلیمانی»، فرمانده نیروی قدس شعبه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دی۱۳۹۸، از مهم‌ترین ماموریت‌های او در زمان فرماندهی سنتکام است. او اخیرا در کتابش با عنوان «نقطه ذوب: فرماندهی عالی و جنگ در قرن بیست و یکم»، روایت دسته اولی از عملیات آمریکا علیه سلیمانی نوشته است.

  

بیانیه‌ی مطبوعاتی عفو بین‌الملل

اعدام دست‌کم ۸۵۳ نفر در سال ۲۰۲۳ در ایران

 

 عفو بین‌الملل امروز با انتشار گزارش سالانه‌ی خود درباره‌ی استفاده جهانی از مجازات اعدام اعلام کرد که اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ با افزایش شدید در سراسر خاورمیانه، به بالاترین میزان خود در نزدیک به یک دهه گذشته رسید.در سال ۲۰۲۳ در مجموع ۱۱۵۳ مورد اعدام انجام شد که نشاندهنده افزایش بیش از ۳۰ درصدی اعدام‌ها نسبت به سال ۲۰۲۲ است و البته این شامل هزاران اعدامی نمی‌‌شود که گمان میرود در چین انجام شده است. از سال ۲۰۱۵ زمانیکه ۱۶۳۴ اعدام ثبت و شناسایی شده، این بالاترین رقم ثبت‌شده از سوی عفو بین‌الملل است. با وجود این افزایش، تعداد کشورهایی که سال ۲۰۲۳ در آنها اعدام انجام شد به کمترین میزان ثبت‌شده در تاریخ ثبت این آمار نزد عفو بین‌الملل رسید.

  

الهه امانی

پوشش اختیاری خواست اکثریت جامعه؛

نه به طرح نور

 موج اخیر سرکوب زنان در مورد پوشش اختیاری بار دیگر تاریخچه‌ی ناامن کردن، سرکوب، اذیت و آزار، نفی و طرد حضور زنان در فضای عمومی، به ویژه خیابان را در خلال ۴۵ سال گذشته در اذهان زنده می‌کند. «طرح نور» که متجاوز از یک ماه است در راستای تحمیل حجاب اجباری و نادیده گرفتن سهم زنان از فضای عمومی و خیابان‌های امن اجرا می‌شود، بار دیگر آزموده‌های ناموفق قبل را می‌آزماید. طرح نور، طرحی امنیتی و سرکوبگرایانه در مورد خواست اکثریت جامعه‌ی ایران در مورد پوشش اختیاری است.

  

علی شاکری زند

برگهایی از زندگی سیاسی

دکتر شاپور بختیار

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *   *    *

بختیار یک شخص نیست؛ یک راه است؛ راه امروز و آینده‌ی ایران

بخش بیست وسوم (الف)

منظور از مردم چیست؟

در تمام طول زمستان ۵۷ و همچنین پس از صعود خمینی به مسند قدرت مطلق جارچیان این قدرت و هواداران «چپ» کاذب‌شان، از نمایندگی مردم سخن می‌گفتند و، همزمان با خمینی که گفت «من تو دهن این دولت می زنم؛ من به پشتیانی «این مردم» دولت تعیین می‌کنم،درست در حالی که میراث گرانبهای انقلاب مشروطه را که دولت بختیار مظهر و دست‌اندرکار احیاء آن بود، پایمال کرده و به دور افکنده‌بودند، مخالفان قدرت خودکامه‌ی جدید را «ضدمردمی» نامیده با القابی چون «لیبرال» و «ضدانقلابی» می‌نواختند.

  

صدای آمریکا

عفو بین‌الملل:

مرگ رئیسی نباید مانع «حق مردم ایران برای دست‌یابی به عدالت، حقیقت و غرامت» شود

 سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه دوم خرداد، اعلام کرد که مرگ ابراهیم رئیسی نباید مانع «حق مردم ایران برای دست‌یابی به عدالت، حقیقت و غرامت» به خاطر «جنایات متعددی که بر اساس قوانین بین‌الملل و نقض حقوق بشر که از دهه ۱۹۸۰ در دوران او در رده‌های قدرت» صورت گرفت، شود.

  

سپیده حجامی

ناکامی جمهوری اسلامی در پروپاگاندای رسانه‌ای

 جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده با استفاده از منابعی که در اختیار دارد، تصویری وارانه از واقعیت جامعه ارائه دهد، بازخورد و واکنش مردمی گویای ناکامی و شکست جمهوری اسلامی در این پروپاگاندای رسانه‌ای‌ست.

  

محمـد رسول‌اف از ایران خارج شد

 ایندیپندنت فارسی - محمـد رسول‌اف، کارگردان شهیر ایرانی روز دوشنبه با انتشار ویدیوی در شبکه اجتماعی اینستاگرام از خروجش از ایران خبر داد و گفت: «از امروز من ساکن ایران فرهنگی‌ام. سرزمینی بی مرز که میلیون‌ها ایرانی با تاریخ و فرهنگی کهن در هرگوشه و کنار جهان آن را ساخته‌اند.»

  

علی شاکری زند

نیرنگ در تاریخ:

«اخراج نخست وزیر نامطلوب از راه قانونی»!

بخش چهارم-ج

نخست‌وزیر «نامطلوب» در واشنگتن

در دیدار با دین آچسن وزیر خارجه ایالات متحده‌

و ترومن رییس جمهور

«وقتی مصدق گفت او نمی‌تواند به مردم کشور خویش بگوید چرا نفت آنها باید به چنین قیمت نازلی بفروش رود آچسن جواب داد: «یکی از جنبه های نبوغ پرزیدنت روزولت متوفی رئیس جمهوری سابق آمریکا برخورداری از این توانایی بود که مسائل را برای مردم چنان مطرح سازد که به نظرشان قابل قبول بیاید و احساس من این است که دکتر مصدق نیز از چنین نبوغی بهره دارد.» مصدق گفت: «نه من چنین نبوغی دارم و نه مایلم چیزی را که خودم قبول ندارم به مردم کشورم بقبولانم

  

نرگس محمـدی:

حضور ۲۰ زندانی زن بالای ۶۰ سال نشان شقاوت است

  

 در یادداشتی که روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ در حساب کاربری نرگس محمـدی منتشر شده گزارش تکان‌دهنده از زنان زندانی در بند زنان اوین منتشر شده است.

نرگس محمـدی در این گزارش با اشاره به حضور ۲۰ زن زندانی سیاسی و عقیدتی در اوین با سن بالای ۶۰ سال نوشته است که این «نشان از اراده زنان برای رهایی، همچنین بیرحمی و شقاوت جمهوری اسلامی است.»

  

سپیده حجامی

نوری بر تاریکی

 در خبرها آمده به درخواست غلامعباس ترکی معاون دادستان کل کشور، پرونده‌ای قضایی به اتهام «توهین به جایگاه معلم» برای عوامل سریال «افعی تهران» تشکیل شده است. 

به اسامی که در ادامه می‌آید دقت کنید

هاشم خواستار، جواد لعل‌محمـدی، محمـدحسین سپهری، رسول بداقی، عزیز قاسم‌زاده، اصغر امیرزادگان، طاهر اصغرپور، ناهید شیرپیشه، محمـد صادقی، حجت‌الله رافعی، امان جلالی‌نژاد...

  

بی بی سی

یک سند محرمانه از تعرض جنسی به نیکا شاکرمی و

جزئیات قتل او به دست نیروهای امنیتی ایران پرده برداشت

 اسنادی که سرویس جهانی بی‌بی‌سی به دست آورده و تایید شده حاکی از آن است نیکا شاکرمی، دختر نوجوان شرکت کننده در اعتراضات ۱۴۰۱، پس از دستگیری مورد تعرض جنسی و ضرب و جرح قرار گرفته و بر اثر ضربات سه مامور امنیتی کشته شده است.

این اسناد حاوی گزارش افراد درگیر در ماجرای بازداشت و قتل نیکا شاکرمی، از جمله اظهارات خود این افراد بوده است.

مجموع اسناد این امکان را به بی‌بی‌سی داده است تا آنچه را که بر نیکا شاکرمی، ۱۶ ساله، از زمان بازداشت تا ناپدید شدن او گذشت بازسازی کند.

  

رادیو بین المللی فرانسه ار. اف. آی.

نویسندگان و هنرمندان فرانسوی از ماکرون خواستند

برای نجات جان توماج صالحی فوراً اقدام کند

 قریب دویست تن از هنرمندان، نویسندگان، فعالان حقوق بشر، موسیقی‌دانان، کارگردانان، هنرپیشه‌ها از جمله الیزابت بدنتر، دانیل کوهن‌بندیت، گلشیفته فراهانی، مرجان ساتراپی در نامه‌ای که در روزنامۀ لوموند خطاب به رئیس جمهوری فرانسه امانوئل ماکرون منتشر کرده‌اند، از او خواسته‌اند که هر چه سریعتر برای نجات جان توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی در ایران اقدام کند.

  

پیام دکتر شاپور بختیار

به مناسبت اول ماه می

روز جهانی کارگر

 برگذاری جشن اول ماه مه بدان جهت است که بر خدمت یکی از ارکان مهم جامعه یعنی کارگر تولید کننده ارج گزارده شود و از این نیروی عظیم که همه قوای خود را برای پیشبرد و تقویت بنیه اقتصادی جامعه به کار می گیرد تجلیل به عمل آید. کمتر کسی مثل من که سالیان دراز از عمر خود را دست کم میان کارگران ایرانی گذرانده ام و در حد توان خویش با استعانت روان شاد دکتر ﻤﺣﻤ۔د مصدق بنیانگذار تامین اجتماعی در ایران زمینه های بهتر زیستن را جهت کارگران و خانواده آنان پی افکنده ام می تواند تلخی چنین روزی را که میلیونها کارگر ایرانی بیکارو سرگردان هستند درک کند.

  

هرمز شریفیان

مردم، قربانی پنهان «دستمزدهای پایین» شده‌اند

بررسی حداقل دستمزد مصوب برای کارگران در سال ۱۴۰۳ هم‌چنان این طیف زحمتکش جامعه‌ی ایران را در مقابل خطرات بی‌شمار اجتماعی که سرتیتر آن «فقر و فلاکت» است، قرار می‌دهند.

این میزان دستمزد آن ‌هم با توجه به بالارفتن ناگهانی «قیمت دلار» در برابر «پول نابود شده‌ی ملی» که از روز ۱۳ فروردین با حمله‌ی اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه شدت بیش‌تری هم گرفت، مشکلات بسیار بزرگ‌تری را برای کارگران، کارمندان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه‌ی ایران رقم زد.

  

کامبیز فتاحی

توصیه‌های 'نمایندگان گاندی' و

'خمینی کوچک' به آمریکا

روز پیش از پیروزی انقلاب دو نفر از منصوبان آیت‌الله خمینی به دیدار اندرو یانگ، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد می‌روند تا به او بگویند که این مرجع تقلید پرطرفدار مثل مهاتما گاندی به قدرت علاقه‌ای ندارد. آن‌ها توصیه می‌کنند که دولت و مردم آمریکا از سقوط شاه "دست‌پاچه نشوند" چون‌که دشمن دیرین او به رعایت حقوق بشر همه مردم ایران متعهد است.

  

علی شاکری زند

برگهایی از زندگی سیاسی

دکتر شاپور بختیار

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *   *

بخش بیست ودوم (ج)

بختیار یک شخص نیست؛ یک راه است؛ راه امروز و آینده‌ی ایران

تدارکات و ترتیبات سالیوان برای

ایجاد پیوند میان ارتش و نمایندگان خمینی

یک ـ ترتیب دیدارها

در زمانی که سالیوان جز به نام خمینی نمی‌اندیشید کتاب «ولایت فقیه یا حکومت اسلامی» خمینی، مانند کتاب «نبرد من» هیتلر، که در۱۹۳۸ به فرانسه هم ترجمه شده‌بود، نه فقط در خارج از کشور بلکه حتی درایران نیز به دست می‌آمد و از خواندن آن تن انسان عادی به لرزه درمی‌آمد. حتی در نخستین هفته‌های ورود خمینی به پاریس روزنامه‌ی مهم صبح پاریس آن دوران، فرانس سوار، در سرمقاله‌ای با تیتر درشت، از خمینی به نام «مردی که قصد دارد در ایران سنگسارکند، دست ببرد، و چشم درآورد، ...» سخن گفته‌بود، بطوری که انتشار آن سبب واکنش اطرافیان خمینی و مصاحبه‌ی دو تن از آنها با یکی از همکاران روزنامه‌ی لوموند که در آن زمان کاملاً زیر نفوذ آنان بود، و باصطلاح تکذیب «اینگونه شایعات نادرست»، گردید.

  

بیاد دکتر محمـدرضا خوبروی پاک که روز ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۲ چشم از جهان فروبست، نوشته ی او درباره ی فدرالیسم را یکبار دیگر منتشر میکنیم.

 

دکتر محـمدرضا خوبروی‌پاک

سخنی دیگر دربارۀ فدرالیسم

در بیرون از ایران، خودخوانده ‌نخبگان محلی، آن‌چنان درباره‌ی گروه‌های گوناگون قومی و اقلیت بودن آنان دادِ سخن می‌دهند که دیدار با ایرانیِ غیروابسته ــ به گروه قومی و یا اقلیتی ــ کم کم دارد به آرزویی حسرت‌آور تبدیل می‌شود. ۲ به این ترتیب، به جای گستردگی فضای تاریخی ـ اجتماعیِ خود روز به روز داریم آن را محدود و محدودتر می‌کنیم تا ایرانی و هم‌میهنِ ایرانی نایاب شود وتا دل‌تان بخواهد هم‌شهری، هم‌زبان، هم‌قوم و هم‌قبیله‌ای داشته باشیم. با یادی از احمد شاملو: «همه ترس من از زیستن در سرزمینی است که در آن...»، پیش‌بینی کارل پوپر به‌واقعیت بپیوندد که گفته بود: «هر چه تلاش برای برگشت به دوران قهرمانی جامعه‌ی ایلی افزایش یابد؛ تفتیش عقاید، پلیس مخفی و گانگستریسمی که صورتکی رومانتیک بر چهره دارد افزوده می‌شود».

  

علی شاکری زند

نیرنگ در تاریخ:

«اخراج نخست وزیر نامطلوب از راه قانونی»!

بخش چهارم-ب

سخنرانی دکتر مصدق و الهیار صالح در اجلاس شورای امنیت،

پاسخهای جب نماینده‌ی انگلستان و پشتیبانی کشورهای

جهان سوم از ایران؛ میانجیگری آمریکا و فرانسه

مصدق ادامه داد: «قرارداد نفت میان دولت ایران و يك كمپانی انگلیسی هیچ نوع حقوقی بالقوه يا بالفعل برای دولت بریتانیا ایجاد نمی‌کند. از این هم بالاتر، در حقوق بین‌الملل هیچ اصلی وجود ندارد که در برابر ایجاد شرایط زندگی بهتر برای افراد يك ملت مانعی ایجاد نماید اگر حقوق حاکمیت دولت‌ها در مسائل داخلی‌شان فقط محدود به اتباع کشور خودشان باشد و شامل خارجیانی که از پشتیبانی قدرت‌های بزرگ بهره‌مند هستند نشود، این امر به معنای آن است که خارجیان در هر کشوری از نوعی حقوق «کاپیتولاسیون» برخوردارند اما چنین قاعده‌ای مغایر با اصل تساوی حقوق است... و هیچ کشور مستقلی... خود را تسلیم چنین خفت و حقارت و بندگی و ذلتی نخواهدکرد. مصدق آنگاه چنین استدلال کرد از آنجا که طرف قرارداد نفت دولت بریتانیا نیست، نه آن دولت و نه هیچ سازمان بین‌المللی حق دخالت در این مسئله را ندارد.

  

عفو بین‌الملل:

زندانهای ایران به «محل کشتار جمعی» تبدیل شده‌اند؛

اقدام قاطع بین‌المللی ضروری است

سازمان عفو بین‌الملل افزایش اعدامها در ایران را «هولناک» خواند و با بیان اینکه زندان‌های ایران به محل کشتارهای جمعی تبدیل شده، خواستار اقدام قاطع بین‌المللی در این زمینه شد.

این سازمان با انتشار گزارش تحقیقی جدید خود در روز ۱۶ فرودین‌ماه، اعلام کرد در سال ۲۰۲۳، ۸۵۳ نفر در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدند که حداقل ۴۸۱ مورد از آنها با جرائم مواد مخدر مرتبط بودند.

  

علی شاکری زند

برگهایی از زندگی سیاسی

دکتر شاپور بختیار

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *   *

بخش بیست ودوم (ب)

بختیار یک شخص نیست؛ یک راه است؛ راه امروز و آینده‌ی ایران

 دربارهی نقش مؤثر ویلیام سالیوان،

سفیر ایالات متحدهی آمریکا در ایران،

در صعود خمینی به قدرت

ــ ویلیام سالیوان سفیر آمریکا در ایران در روز بیست‌ویکم دیماه ۵۷، پنج روز پیش از خروج پادشاه از کشور، اظهارداشت ایران پس از (آمدن) جمهوری اسلامی در جهت دموکراسی پیش خواهدرفت*!

ویلیام سالیوان در تمام طول ماه‌هایی که در کار ضدانقلاب اسلامی از دور و نزدیک دخالت می‌ورزید یک انگیزه را بیشتر دنبال نمی‌کرد و آن حفظ ارتش و نیروهای مسلح ایران برای حفاظت از منافع آمریکا بود. به ‌این جهت، خواهیم‌دید، در برنامه‌ی کار و اظهارات او نزدیکی سران ارتش با همکاران خمینی از هر امری مهمتر بود، با این تصور که با این حساب این نهاد از ضربات خمینی مصون خواهدماند و خواهدتوانست در همان جهت گذشته، که بیشتر معطوف به مراقبت از منافع آمریکا بود، عمل‌کند.

  

مصطفی خلجی

نظر سانسورشدهٔ میلان کوندرا دربارهٔ خمینی و سلمان رشدی چه بود؟

با وجود ترجمه تقریباً همه آثار میلان کوندرا، نویسنده پرآوازه فرانسوی چک‌تبار به زبان فارسی، خوانندگان کتاب در ایران اطلاع چندانی از نظر کوندرا درباره رمان «آیات شیطانی» نوشته سلمان رشدی ندارند. 

این بی‌اطلاعی ناشی از یک امر مصیبت‌بار اما روزمره در ایران است: سانسور.

  

گزارش

مظنونان ارتکاب جنایت علیه بشریت در ایران کیستند؟

این گزارش درباره مظنونان ارتکاب جنایت علیه بشریت در جمهوری اسلامی ایران علیه شهروندان ایرانی است.

هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره سرکوب اعتراضات ایران پس از شهریور ۱۴۰۱تشکیل داده، پس از ماه‌ها بررسی اعلام کرد که به این نتیجه رسیده که مقام های جمهوری اسلامی در سرکوب های صورت گرفته، مرتکب جنایت علیه بشریت علیه شهروندان ایرانی شده‌اند.

  

محمود زهرایی

گزارش کمیته حقیقت ‌یاب سازمان ملل؛

گزارشی که فعالان حقوق بشر باید قدر آن را بدانند

بیش از چهار دهه است که دادخواهان و مدافعان حقوق بشر با تمام قوا و امکاناتی که در دست داشته‌اند، کوشیده‌اند تا نقض فاحش حقوق بشر توسط رژیم حاکم بر ایران را به گوش جهانیان و بطور خاص به گوش سازمان‌های حقوق بشر و در راس آن شورای حقوق بشر سازمان ملل برسانند.

  

کاوه اردلان

حکایت تلخ و شیرین دختران ما در دو برهه تاریخی

دختران جنبش ملی مشروطه

در دولت‌های قبل از مشروطه، مالیات‌ها به عنوان یکی از منابع بسیار مهم درآمد دولت بر مردم اعمال می شدند. این مالیات ها بقدری سنگین بودند که معمولاً مردم، به ویژه طبقات فقیرتر، زیر بار کمر شکن آن در رنج می‌بودند. بطوریکه بسیاری برای پرداخت آن ناخواسته مجبور به فروش دارایی‌های خود می شدند و حتی گاها کسب و کارهای کوچک خود را از دست می دادند.

  

 

نمیرآنلاین: «پیشنهاد قانون ملی‌شدن صنعت نفت با امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت در مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه شد و در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی تصویب گردید.»

متن پیشنهاد تصویب شده:

به‌نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.

مجلس سنا نیز این پیشنهاد را در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ تصویب کرد و پیشنهاد قانونی شد.

ما در زیر ترجمه متن مقاله ی تاریخی روزنامه ی لوموند «محمـد مصدق معاصر کورش بزرگ در تهران درگذشت» را که به مناسبت درگذشت دکترمحمـد مصدق در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ در تاریخ  ۷ مارس ۱۹۶۷ انتشار یافته است و نیز به مناسبت تقارن آن با قانون ملی‌شدن صنعت نفت در نشریه ی رسمی نهضت مقاومت ملی ایران منتشر میکنیم.

 

گاستون فورنیه

نویسنده‌ی فرانسوی

«معاصر کوروش کبیر»

به مناسبت درگذشت دکتر محمـد مصدق

«حتی مرگ که پیروزی نهایی‌اش بود، حق وی را ادا نکرد… در واقع موردی نمی‌توان یافت که مردی با خداوندان نفت پنجه‌درافکند و به مرگ طبیعی جان سپارد. او مرده، در صورتی که بار سالیان درازی را که شمار آنها بر کسی معلوم نیست، بر دوش داشت. وقتی در ۱۹۵۱ به نخست‌وزیری رسید می‌گفتند که ۶۹ سال داشته است. و آنهم تنها به این دلیل که سن حداکثر برای عضویت در مجلس ایران هفتاد سال است. در حقیقت او هیچگاه سنی نداشت. او تا اندازه‌ا‌‌ی معاصر کورش کبیر بود. تنها گفته‌ی دقیق درباره ی او می توانست این باشد.

  

رقیه رضایی

سیاستمداران رضاشاهی کنار خامنه‌ای؛

نمایشگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر

یک شوی تبلیغاتی با عنوان «ایران و یکصد سال چندجانبه‌گرایی» که در آن دستاوردهایی چون پیوستن ایران به سازمان ملل متحد به پای جمهوری اسلامی نوشته شده است. نمایشگاه با نامه‌های سیاستمداران تجددگرای دوران «رضاشاه» برای عضویت در «جامعه ملل» آغاز شده و با تصویر «علی خامنه‌ای» که از سوی هیات حقیقت‌یاب، متهم به «جنایت علیه بشریت» است، به پایان رسیده است.

  

پزشک سوئدی درباره وضعیت غزه:

“جهنم روی زمین”

آب نمک در اتاق عمل

از آب دریا در اتاق‌های عمل استفاده می‌شود، کودکان با اعضای بدن قطع شده وارد می‌شوند و پزشکان شبانه روز کار می‌کنند. محب رشید جراح سوئدی تروما در بیمارستان اروپایی خان یونس غزه به بدبختی کامل شهادت می دهد.

  

به مناسبت هشتم ماه مارس روز جهانی زن بیاد خانم گیتی (کاوه) نیوب عضو شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران که ششم دیماه ۱۳۹۸ دیده از جهان فروبست، نوشته ی او در این باره را یکبار دیگر منتشر میکنیم.

به مناسبت هشتم ماه مارس

روز جهانی زن

بسیار جایز میباشد که امسال، ۸ مارس، روزجهانی زن را به سه علت بیش از سالهای گذشته گرامی بداریم:

اول، بمناسبت روز جهانی هشت مارس و مبارزات زنان درسراسر گیتی.

دوم، بمناسبت یکصدمین سالگرد حق رأی برای زنان در انگلستان که در نتیجه آن تاکنون دو زن علاوه بر داشتن حق رأی (انتخاب کردن)، موفق به کسب رأی (انتخاب شدن) گردیده و...

سوم ، تظاهرات ماه بهمن در کشومان ایران و ازهمه مهمتر اعتراض مسالمت آمیز و متمدنانه دختر خیابان انقلاب است که حجاب اجباری‌اش همچون درفش کاویانی کاوه آهنگر، مبدل به پرچم آزادی شد و در صفحات اول مطبوعات دنیا قرارگرفت و دنیا را به تحسین ملت و محکومیت نظام توتالیتر دینی واداشت.

  

علی شاکری زند

نیرنگ در تاریخ:

«اخراج نخست وزیر نامطلوب از راه قانونی»!

بخش چهارم-الف

نخست‌وزیر «نامطلوب» در شورای امنیت

و در دیدار با دین آچسن وزیر خارجه و ترومن

رییس جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا

دولت آمریکا بجای شکایت بریتانیا به شورای امنیت قطعنامه ای تهیه کرد که از دو طرف دعوت می کرد طبق منشور ملل متحد موضوع را از راه مذاکره حل کنند۱

موریسون وزیر خارجه ی بریتانیا که «از لحن ملایم قطعنامه ی آمریکا خشمگین شده بود به فرانکز(سفیر بریتانیا در آمریکا) تلگراف زد که "این قطعنامه ما را در برابر ایرانیها به تله می اندازد و در حالی که برای مصدق یک پیروزی بزرگ تلقی خواهدشد، بریتانیا را مجبور می کند از ضعیف ترین موضع ممکن با ایران وارد مذاکره گردد۲.

  

 

سخنان دکتر شاپور بختیار درباره ماموریت سنجابی و نامه سه ماده ای او با خمینی:

  برای دیدن ویدئو در یوتیوب اینجا کلیک کنید.

  

اردشیر لطفعلیان

بازخوانی یک نامۀ تاریخی

با فرا رسیدن بیست و دوم بهمن ماه ۱۴۰۲ استبداد دینی حاکم بر میهن ما چهل و پنجمین سال عمر سرشار از خون و خشونت و فرهنگ‌زدایی و فقرآفرینی خود را پشت سر گذاشت.

در اوج نا آرامی‌هایی که از ۱۳۵۵ در برابر خودکامگی بی‌حد و مرز محمّدرضا شاه آغاز شد و روز روز گسترش بیشتری یافت، سه تن از اعضای شورای رهبری جبهۀ ملّی ایران: کریم سنجابی، شاپور بختیار و داریوش فروهر، نامه‌ای با لحن احترام‌آمیز ولی محکم به شاه نوشتند و او را به بازگشت بی‌درنگ به رعایت قانون اساسی مشروطه، آزاد کردن زندانیان سیاسی و احیای حکومت قانون، پیش از آنکه خیلی دیر شود فراخواندند.

  

علی شاکری زند

برگهایی از زندگی سیاسی

دکتر شاپور بختیار

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *   *

بخش بیست ودوم (الف)

بختیار یک شخص نیست؛ یک راه است؛ راه امروز و آینده‌ی ایران

ویلیام سالیوان سفیر آمریکا

عامل اصلی تسلیم ارتش به خمینی

آشنایی با سالیوان و رفتار ابلهانه‌ی او در ایران

سفیر کوته‌بین و یاغی آمریکا در ایران که از تصمیمات کاخ سفید نیز سرییچی می‌کرد، یکی از بزرگترین مسببین تسلیم ارتش به خمینی، و سقوط دولت بختیار و همراه با آن، شکست دموکراسی در ایران بود. برای شناختن نقش حساس او در این زمینه بهتر است از شخصیت و درجه‌ی فهم او، بویژه شناخت او از ایران آغاز کنیم.

  

 

پیام رادیویی شادروان دکتر شاپور بختیار خطاب به مردم ایران در ۲بهمن ۱۳۵۷

سنگر مقدس قانون اساسی را خالی نكرده و به سوى مجهول مطلق حركت نمى كنم

جهت شنئیدن پیام اینجا کلیک کنید.

  

چهل و پنج سال پیش روز دوازدهم بهمن

او آمد

ورود کسی که هیچ احساسی از بازگشت به وطن نداشت. هدف او ازبین بردن نظام مشروطه و حقوق اساسی ملت ایران و جایگزین کردن آن با حکومت ترور و وحشت مشروعه بود. با حضور در قبرستان جمهوری که اولین بند قوانین آن «من تو دهن این دولت میزنم» بود و بند دومش «من دولت تعیین می‌کنم.» را اعلام کرد. یعنی مردمی که خواست اصلی‌شان تعیین دولت ها بنا به اِراده‌ی ملت بود، که سالها نادیده گرفته شده بود، کارشان بجایی رسیده بود که یک قلدر بیسواد با تودهنی برایشان دولت تعیین کند.

    

علی شاکری زند

برگهایی از زندگی سیاسی

دکتر شاپور بختیار

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   *

بخش بیست و یکم

بختیار یک شخص نیست؛ یک راه است؛ راه امروز و آینده‌ی ایران

مقابله‌ی بختیارـ خمینی

یک نبرد «تمدنی» بود و هست،

نه یک درگیری سیاسیِ عادی

در هفته‌هایی که به ۲۲ بهمن‌ماه انجامید، یعنی پادشاه از کشور خارج شده، بختیار اقدامات دایر بر اجرای برنامه‌اش را، و در رأس آنها برقراری آزادی‌های دموکراتیک و خاصه آزادی زندانیان سیاسی بود، پیش می‌برد، و خمینی و اطرافیانش با اعلام خبر بازگشت او دولت بختیار را تهدید می‌کردند، دو عامل در برابر هم قرارگرفته‌بود.

  

امید اقدمی

خودکشی در آخرین روز پاییز

در روزهای آغازین دی‌ماه سال جاری، خبرگزاری ایلنا، در گزارشی خبر از خودکشی دو کارگر در پتروشیمی چوار ایلام، در آخرین روز پاییز داد. با خودکشی این دو کارگر، آمار خودکشی‌ها در این مجتمع پتروشیمی، در دو سال اخیر به شش نفر رسید. آماری تکان‌هنده و دردناک و البته شاهدی بر این مسئله که هیچ‌کدام از این خودکشی‌ها اتفاقی نیستند. در گزارش مذکور از «اخراج» به عنوان دلیل اصلی خودکشی این کارگران یاد شده است.

  

دالغا خاتین‌اوغلو

ضربه کاری تحریم‌ها بر پیکر اقتصاد روسیه

اروپا قبل از تهاجم کرملین به اوکراین، مهم‌ترین شریک تجاری روسیه بود و بخش اعظم نفت، گاز و زغال‌سنگ روسیه راهی اروپا می‌شد.

آمارهای گمرکی روسیه نشان می‌دهد که صادرات این کشور به اروپا در سال گذشته ۷۰ درصد کاهش یافته، اما تلاش کرملین برای جایگزین کردن بازارهای آسیایی نتیجه چندانی نداشته؛ به طوری که صادرات روسیه به آسیا تنها ۷ درصد رشد داشته است.

  

علی شاکری زند

نیرنگ در تاریخ:

«اخراج نخست وزیر نامطلوب از راه قانونی»!

سقوط اخلاقی و فرهنگی تا کجا؟

بخش سوم

آورل هریمن (William Averell Harriman) که بود و در مورد نفت ایران چه کرد؟

در پایان بخش دوم دیدیم که هنگامی که شانتاژهای تحقیرآمیز و تهدیدآمیز انگلستان به خارج کردن کارکنان انگلیسی شرکت نفت مصدق را به ستوه آورده‌بود، او چگونه همین حربه را در جهت وارونه بکار برد و دستور خروج این کارکنان انگلیسی از ایران را داد. کلمنت اتلی نخست‌وزیر انگلستان که انتظار چنین مقابله‌ی به مثلی از سوی مصدق را نداشت سخت از این رفتار دولت ایران یکه‌خورد و ضمن تهدیدهای جدید، به دست‌وپا افتاد و کوشید تا آمریکا را نیز در یک عملیات تنبیهی علیه ایران با خود شریک کند.

  

علی شاکری زند

برگهایی از زندگی سیاسی

دکتر شاپور بختیار

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

بخش بیستم

بختیار یک شخص نیست؛ یک راه است؛ راه امروز و آینده‌ی ایران

«من تو دهن این دولت می‌زنم؛»

«من دولت تعیین می‌کنم»

(روح‌ا‌لله خمینی در بهشت زهرا)

چنانکه پیش از این به تفصیل گفته‌بودیم هدف بختیار از تشکیل دولت خود اجرای برنامه‌ی همیشگی جبهه ملی، یعنی بازگشت به حکومت قانون در همه‌ی شئون آن، یعنی تعیین دولت ها و تأیید برنامه‌هایشان بنا به رأی تمایل دو مجلس بود و به همین دلیل نیز از شرایط پذیرش این سمت از جانب او رعایت قاعده عرفی رأی تمایل مجلسین پیش از صدور فرمان از سوی پادشاه بود. او در رعایت این قاعده تا آنجا مقید بود که از پادشاه خواست تا عزیمت به خارج را به بعد از انجام این قاعده موکول سازد و چنین نیز شد.

  

خاطره ای از ایرج پزشکزاد از مریدان مصدق و یار دکتر بختیار را که در ارگان نهضت مقاومت ملی ایران بچاپ رسیده بود، به مناسبت سالگرد درگذشت او ۲۲ دیماه سال ۱۴۰۰ یکبار دیگر انتشار میدهیم.

هیئت تحریریۀ نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

*     *     *

ایرج پزشکزاد

آب حیات

آخرین باری که سعادت دیدار مصدق را یافتم، بعد از واقعۀ ۳۰ تیر ۱۳۳۱ بود. من در آغاز قیام ملی شدن صنایع نفت در ایران نبودم ولی خیلی پیش از آن دکتر مصدق را چند بار از نزدیک دیده بودم. پدرم که طبیب بود، از زمانی که مصدق والی فارس بود، با او سابقۀ دوستی داشت و به او سخت ارادت می ورزید. وقتی مصدق نمایندۀ دورۀ چهاردهم مجلس بود، مکرر به خانۀ ما آمده بود. و من برای اینکه درمیان همکلاسی های غالباً مصدقی، مایۀ تفاخری داشته باشم، هربار به خدمت کمر می بستم و به بهانۀ بردن چای و شربت، به مجلس آنها میرفتم و می نشستم. خاطره ای که از او در این دیدارها داشتم، ادب و تواضع زیاده از حدش بود. هربار من نوجوان، با سینی چای یا تنقلات وارد اطاق می شدم به تمام قد بلند می شد و تا من نمی نشستم نمی نشست، تا آنجا که من شرمنده و پدرم معذب می شد

  

خبری فجیع و تکاندهنده

خودکشی یک دانش‌آموز ۱۱ ساله بعد از نوشتن وصیت نامه

تصویر نامه دست‌نوشته یک دانش‌آموز ۱۱ ساله در رسانه‌های اجتماعی دست‌به دست‌ می‌شود که در آن، از دلایل خود برای پایان داده به زندگی‌ خود خطاب به زن‌عمویش نوشته است: «دیگر از زندگی سیر شده‌ام.»

  

جواد طالعی

۴۵ سالگی تشکیل دولت بختیار؛

خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

در جامعه‌ای که همبستگی ملی و اعتماد عمومی آسیب دیده باشد، مردم به سختی باور می‌کنند که کسی قدرت را وسیله خدمت به آنان قرار دهد و با همین هدف وارد میدان مبارزه سیاسی شود. شاید این واقعیت بود که باعث شد نه تنها عوام، که حتی روشنفکران ایرانی پنج دهه پیش، از بختیار به عنوان سیاستمداری خوش‌سابقه و آزاداندیش پشتیبانی نکنند و با تنها گذاشتن او راه را برای سلطه خشن‌ترین نیروها هموار سازند.

  

   

اینستاگرام      تلگرام      یوتیوب

   

جهت درج مقاله در نشریه و اظهار نظر دربارۀ مطالب منتشر شده در آن از طریق آدرس ایمیل با ما تماس بگیرید.

هیئت تحریریه

editorial.namironline@gmail.com

   

دیدگاه های دکتر شاپور بختیار و خمینی در نگاه به ملیت:

 «...من می دانستم و حالا بيشتر از آن وقت می دانم، كه ما به دو زبان و از دو چيز مختلف صحبت می كنيم. من از ملت و ايران صحبت می كنم، او از امت و اسلام صحبت می كند. ما با هم نمی توانيم وجه مشترکی داشته باشيم. من از ترقی و تکنولوژی دنیای روبه تمدن صحبت می کنم، او می خواهد ما را برگرداند به ۱۴۰۰ سال پیش...»

  

سخنان دکتر شاپور بختیار از سرکوب مضاعف دیکتاتوری مذهبی:

 به گمان من، موضوع مقایسه درمیان نیست، دیكتاتوری درهرشكلش نفرت انگیز است چه دیكتاتوری سلطنتی چه دیكتاتوری جمهوری خواه دیكتاتوری پینوشه باشد، خواه دیكتاتوری کاسترو اما واپسگرائی مذهبی خطرناکتر است در دیكتا توری های معمولی، یك فرد است که برمردم حاکم است و به نام نوعی نظرات سیاسی حكم می راند، اما با استبداد دینی به تاریخ و فصل جدیدی قدم می گذاریم، یعنی که استبداد دینی نه تنها بنام جامعه که به نام خدا حكومت می كند. پس برای مقاومت در مقابل دیكتاتوری فی المثل آن كس که در مقابل پینوشه می ایستد، با یك دیكتاتوری می جنگد نه با پاپ. ولی در ایران بدبختانه سرکوب مضاعفی وجود دارد. یكی آنكه نظمی حكومت می كند که این نظم با قانون خدائی تشدید می شود. یا قانون خدائی را می پذیرد و یا به حكم هر ملائی به عنوان مرتد تیرباران خواهند شد. و همین مطلب کافی است که من استبداد دینی را در قیاس هرنوع استبداد دیگر خشن تر و خطرناکترمی یابم.

  

  

چهل و چهار سال پیش در چنین روزی

برنامه دولت بختيار

دكتر شاپور بختيار نخست وزير امروز هنگام معرفی دولت در جلسه علنی مجلس شورای ملی اظهار داشت:

خداوندا مرا ياری ده كه در اين لحظات حساس كشورم و در اين مكان مقدس كه فضای آن طنين انداز صدای رادمردانی از جان گذشته بوده جز خير و صلاح مردم جز راستی و صداقت كلمه ای نگويم.

رياست محترم مجلس شورای ملی، خانمها و آقايان، در تاريخ پرنشيب و فراز كشور كهن سال ما ايام تاريكی وجود داشت كه اگر بديده تحقيقی بنگريم، اغلب دست آورد غلبه اجانب در ايام تسلط موقت آنها بوده است. خطر كنونی كه موجوديت و وحدت كشور را تهديد ميكند، اگر بظاهر از درون كشور و معلول فساد و عدم لياقت دولت های ۲۵ ساله اخير بوده، روز به روز روشن تر ميشود كه يك توطئه بين المللی عظيمی برای تضعيف و خدای نخواسته تجاوز به موجوديت و حاكميت ايران است.

  

  

سخنرانی دکتر شاپور بختیار در هاید پارک لندن ۱۳۵۸ :

من تا آخرین نفس برای آزادی و استقلال و سربلندی ایران خواهم جنگید

● آن چه که ما را، ما ایرانیان را به هم پیوند می دهد، ایرانی بودنِ ماست. و آن چه که ما را به انسان های دیگر در ورای مرزِ کشور ایران به هم پیوند می دهد، انسانیت ماست.

برای دیدن این ویدیو اینجا کلیک کنید

  

به مناسبت صدوسی و هفتمین سال تولد نماد حاکمیت ملی و دمکراسی

ﻣﺣﻣﺩ مصدق به روایت شاپور بختیار

مصدق با تمام نیرو طالب دموکراسی بود، مسئله‌ای که از نخستین روز موجب اختلاف میان او و رضا شاه شد. حرفش روشن و ساده بود، میگفت: «شما میخواهید در آن واحد فرمانده کل قوا، نخست وزیر و پادشاه مملکت باشید. چنین چیزی ممکن نیست. باید بین این سه یکی را انتخاب کنید. یا با تصویب مجلس نخست وزیر بشوید، یا به انتخاب نخست وزیر فرمانده کل قوا باشید و یا پادشاه بمانید»

  

برگی از تاریخ:

نظر دکتر بختیاردرباره آزادی مطبوعات، راديو و تلويزيون

دكتر بختيار - راجع به مطبوعات آنچه آزادی بود من دادم. و البته از طرف آنهائيكه بقلم سوگند و به آزادی سوگند ميخوردند،‌ جز فحش و ناسزا چيزی نشنيدم. در هر حال در زمان حكومت من تمام جرائد آزاد بود كسی تحت تعقيب قرار نگرفت.

  

سخنان دکتر شاپور بختیار

درباره چگونگی به قدرت رسیدن خمینی و اهداف فتنه او

   خواهران و برادران عزیز، کشور ما پس از گذشت سالها موفق شده بود که یک حکومت قانونی بر طبق اصول حاکمیت ملی و حفظ اصول مشروطیت به دست آورد. اکنون پس از گذشت دو سال و نیم بر همگان مشخص شده است که چگونه قدرتهایی که نمی خواهند ایران را آزاد و سربلند و مترقی ببینند شورشی به نام مذهب و با ایادی خود برای برانداختن آن حکومت که ضامن بقای ملیت و نوید دهنده آزادیهای واقعی مردم ایران بود به پا کنند. این شورش را دو سال قبل همان وقتی که عده بی شماری مرعوب و باقی مردم مجذوب پیشوای آن روح الله خمینی بودند به روشنی شناختم و نام آن را فتنه خمینی گذاردم. ولی امروز در مقابل مدارک بی شماری که در دست است همه مردم ایران می توانند از ماهیت ضد ایرانی و مأموریت خمینی در برانداختن بنیادهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور آگاه شوند. در آن روزهای تب و هیجان کسی به فریادهای حق گویانه گوش فرا نمی داد ولی اکنون شب و روز مردم ایران می خواهند که به این فتنه بر باد دهنده خاتمه داده شود و این پرانتز سیاه را در تاریخ ایران بسته بدانید. من برای این کار هر روز مصمم تر می شوم و باز تکرار می کنم که تا جان دارم برای باز پس گرفتن ایران از دست عوامل ارتجاع سرخ و سیاه خواهم جنگید.

  

بختیار: مبارزه می کنم، اگرچه قربانی دیکتاتوری جدید شوم 

 دکتر شاپور بختیار در یک کنفرانس مطبوعاتی كه با حضور حدود ٢٠٠ خبرنگار خارجی و داخلی برگزار شد گفت: ما هجده ماه پیش برای تشکیل جبهه ملی مبارزه می کردیم. چرا همین رهبران در چهارچوب قانون اساسی برای فعالیت حزبی کاری نمی کنند؟» وی افزود: » دموکراسی بدون احزاب سیاسی مطلقا وجود نخواهد داشت و وقتی حزب نباشد دیکتاتوری مستقر خواهد شد.» او گفت، مخالفان او فاقد برنامه هستند و فقط شعار به مردم عرضه می کنند و اگر هم برنامه ای هم داشته باشند، عتیقه و قرون وسطایی است.

  

شنبه چهاردهم بهمن ١٣۵٧

بختیار: «جمهوری اسلامی خمینی پشت آدم را به لرزه درمی آورد»

نخست وزیر ایران اضافه کرد: » هیچ کس نمی داند جمهوری اسلامی وی چیست و اگر کسی به متون گذشته مراجعه کند پشتش به لرزه در می آید. او نه تعدد گروه های سیاسی را می پذیرد نه دموکراسی را. می خواهد روحانیت قانون الهی را اجرا کند؛ همه چیز اینجا شروع می شود و اینجا تمام می شود.»

  

 یکشنبه پانزدهم بهمن ١٣۵٧

بختیار: جمهوری اسلامی برای من به تمام معنی مجهول است

شاپور بختیار، نخست وزیر، دیشب در یک گفتگوی تلویزیونی بر مواضع قبلی خود پای فشرد. وی گفت با این حرکات رهبر و رهرویی که ما می بینیم، انقلابی که ما می خواستیم مفهوم واقعی خودش را از دست داده است. وی گفت ترور آزادی ٢۵ سال کافی بود و من در برابر دیکتاتوری جدید که مهیب تر از قبلی می تواند باشد مقاومت می کنم. وی در این مصاحبه به مقایسه سابق و افکارسیاسی خود با آیت الله خمینی پرداخت و گفت که گذشته سیاسی آیت الله از سال ١٣۴٢ آغاز می شود در حالی که وی از سال ١٣١٨ برای آزادی و علیه فاشیسم در اسپانیا جنگیده است.

وی گفت من معتقدم که شما باید آزاد باشید و انتخاب بکنید. من معتقدم که آنچه من می گویم وحی منزل نیست. اما ایشان می گوید آنچه را که من می گویم باید بشود. بختیار گفت: جمهوری اسلامی برای من به تمام معنی مجهول است و رژیمی که من مایل هستم در این مملکت استوار بماند نه رژیم دیکتاتوری شاه است و نه چیزی شبیه آن و نه شبیه به جمهوری است که ما در بعضی از ممالک مثل لیبی یا پاکستان می بینیم. نخست وزیر در باره تهدید آیت الله خمینی به جهاد گفت که پاسخ فشنگ را با فشنگ می دهیم و افزود ولی اگر بنده ببینم که ایشان مردم را تحریک بکنند و مملکت را به فقر و نابودی و ورشکستگی تهدید بکنند برای اینکه حرف خودشان را به کرسی بنشانند…

  

یک سند تاریخی:

سخنرانی دکتر شاپور بختیار در پارلمان اروپا،

روز ۲۷ دی ماه ۱۳۶۸ برابر ۱۷ ژانویه ۱۹۹۰

در استراسبورگ

● دکتر شاپور بختیار:

مبارزه ما، مبارزه برای استقرار دموکراسی و احترام به حقوق بشر است.

دموکراسی، باز هم دموکراسی و همیشه دموکراسی

امروز روی سخن من با شما نمایندگان این ملتهاست. زمان محدودی که برای بیان مطلب در اختیار منست مرا به اختصار وامیدارد.

قصد من اینست که درباره فاجعه دردناکی که زندگی روزمره ی ایرانیان است اطلاعات و توضیحاتی به شما بدهم، زیرا مطمئن نیستم که وسائل ارتباط جمعی در این زمینه همیشه رعایت بیطرفی کامل را کرده باشند. در نتیجه کوشش خواهم کرد که وضع ایران بعد از استقرار رژیم خمینی را برای شما توصیف کنم و درباره آن اطلاعاتی بشما بدهم.

  

نامه سرگشاده ی دکتر شاپور بختیار

به پرزیدنت رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا

 آقای رئیس جمهور!

من بنام یک ایرانی، پس از مصاحبه اخیر شما که ایران را مملکتی وحشی و بربر خواندید با نهایت تاسف این نامه سرگشاده را برای روشن کردن ذهنتان ارسال می دارم.

هیچ فرد ایرانی، از هرطبقه ای که باشد، یا هرنوع تفکر سیاسی که داشته باشد، نمی تواند این سخن اهانت آمیزتان را نادیده بگیرد. شما شخص مسئولی هستید و قضاوتهای شما در مقامی که هستید منعکس کننده ی نظر دولت ایالات متحده به حساب می آید.

  

ایرج پزشکزاد

لائیسیته در قانون اساسی مشروطیت

قانون اساسی ما عملا لائیک بود!

● نوشته ی من زیر عنوان «کدام جبهه ملی؟» اگر مورد تایید جمعی از ملیون قرار گرفت، چند مورد اعتراض شفاهی و کتبی را نیز در پی داشت. قابل توجه در این اعتراض ها اینست که معترضین درباره سهل انگاری و بی حرکتی جبهه ملی در آغاز جنبش ضد دیکتاتوری مردم – که در نهایت به دست اندازی روحانیون بر جنبش منجر شد – ایرادی نتوانسته اند بگیرند. اعتراض جنبه ی بیشتر احساساتی دارد تا منطقی و غالبا در آنها دفاع از چهره های مشخص جبهه، مثل مرحومین دکتر سنجابی، صالح، حسیبی ... منظور نظر است.

  

علی شاکری زند

جدایی دین از حکومت

یا

حکومتِ لاییک*

● حکومت لاییک، که نباید آن را با جامعه‌ی سکولار اشتباه گرفت، حکومتی است که در آن در عین کمال آزادی برای ادیان، قدرت سیاسی از نهاد دین مستقل است و کسی نمی‌تواند نظری را به‌نام دین بر آن تحمیل‌کند. در مقابل سکولار صفتی است که تنها اختصاص به حکومت و رژیم سیاسی ندارد و می‌تواند به عنوان صفت برای هر نهاد اجتماعی صدق کند و به‌کار رود، حتی در یک رژیم سیاسی غیرمستقل از دین.

  

برگهایی از زندگی سیاسی

دکتر شاپور بختیار

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از بخش نخست تا بخش  بیست ودوم

بختیار یک شخص نیست؛ یک راه است؛ راه امروز و آینده‌ی ایران

  

 

ایران در گذرگاه تاریخ

بخش دوم

دکتر عباس توفیق

درباره ی قانونی بودن یا نبودن فرمان عزل دکتر مصدق

 

  

---

ادامه مطالب◄

---

    

 

" ce site internet est hébergé par OVH SAS, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix."