نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

سایت رسمی N A M I R

صفحه نخست

 

 

پزشک سوئدی درباره وضعیت غزه:

“جهنم روی زمین”

آب نمک در اتاق عمل

از آب دریا در اتاق‌های عمل استفاده می‌شود، کودکان با اعضای بدن قطع شده وارد می‌شوند و پزشکان شبانه روز کار می‌کنند. محب رشید جراح سوئدی تروما در بیمارستان اروپایی خان یونس غزه به بدبختی کامل شهادت می دهد.

او می گوید: آنچه را که دیده ام، توصیفش با کلمات دشوار است، از هر نظر افراطی است.

محب رشید اخیراً از غزه بازگشته است، جایی که همراه با یک گروه بین المللی از پزشکان در بیمارستان اروپایی در خان یونس در جنوب غزه کار می کرد. او در روزهای هفته در Nordlandshospital در نروژ کار می کند و زمانی که کار نمی کند در گوتنبرگ زندگی می کند.

او می گوید: این یک وضعیت فاجعه بار است، هم در مورد حجم بیماران و هم میزان آسیب به تک تک افراد.

بیمارستان اروپایی در غزه بزرگترین بیمارستان غزه است که هنوز در حال فعالیت است. محب توضیح می دهد که اکثر بیماران کودکانی هستند که اغلب دست و پای خود را در بمباران از دست داده اند.

– شایع ترین آسیب قطع عضو تروماتیک است و همیشه چندین آسیب شدید دیگر دارند.

او همچنین می گوید که بسیاری از امواج فشار ناشی از انفجار زخمی می شوند که به معنای سوختگی شدید یا آسیب شدید اندام است.

این بیمارستان فقط بیمارانی را که جراحات جنگی دارند درمان می کند.

محب می گوید: بیماران معمولی که برای مثال نارسایی قلبی یا کلیوی نیاز به مراقبت دارند، هرگز به بیمارستان نمی رسند، آن افراد می میرند.

آب نمک در اتاق عمل

پزشکان بیمارستان صابونی برای شستن دست ندارند و در اتاق عمل مستقیماً از آب دریا استفاده می کنند.

– بیمارستان ها فاقد آب، دارو، ابزار، دستکش و هر چیز دیگری هستند. محب می گوید که بهداشت آسان نیست اما کار می کند.

کارکنان بهداشت فلسطین از ماه اکتبر حقوق دریافت نکرده اند.

– آنها به صورت رایگان، شبانه روزی کار می کنند و با خانواده خود در بیمارستان زندگی می کنند. اکثر آنها بخشی یا تمام اعضای خانواده خود را در جنگ از دست داده اند، اما به کار خود ادامه می دهند.

عادت به شرایط بحرانی

او به عنوان جراح تروما به عمل های پیچیده عادت دارد. اما آنچه او در بیمارستان خان یونس تجربه کرد چیزی است که هرگز تصورش را نمی کرد.

او می گوید: من به خوبی از تمام کتاب های درسی جراحی تروما مطلع هستم، چنین چیزی ندیده ام، این نوع آسیب را نمی توان با کلمات توصیف کرد.

 

منبع: احترام آزادی

وبسایت تلویزیون سوئد

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. 

حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.

 

سایت رسمی نهصت مقاومت ملی ایران

https://www.namironline.info