نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

سایت رسمی N A M I R

صفحه نخست

 

 

بنیانگذار دکتر شاپور بختیار
National Movement of the Iranian Resistance
NAMIR

Founded by Shapour Bakhtiar

http://www.namironline.info

 

بیانیه‌ی

نهضت مقاومت ملی ایران

«انتخابات» فریبکارانه

توهینی زننده به فهم و غرور ملت ایران

 

ماهیت متقلبانه‌ی بازی توهین‌آمیز انتصخابات رژیم مافیایی حاکم از همان نخستین «همه‌پرسی» فروردین ۵۸ که با هیچیک از معیارها و موازین رجوع به آراء ملت در دموکراسی‌ها تطبیق نداشت، آشکار بود و در رژیم ولایت برمردم نمی‌توانست جز این باشد. در انتصخابات اخیر نیز تأیید یک به اصطلاح «اِصلا‌ح‌طلب» ازهمان ابتدا نشان می‌داد که نتیجه‌ی جدیدی برای بازی در نظر گرفته‌شده‌بود. بنا بر این نه نتیجه‌ی انتصخابات می‌توانست سببی برای تعجب کسی گردد، و نه، به علت آگاهی گسترده تر مردم، عدم حضور بیش از هر زمان واجدان شرایط در پای صندوق های رأی.

تنها نکته‌ی تازه شاید این باشد که آنچه را که همه بدان پی‌برده بودند یا حدس می‌زدند، یعنی اِراده‌ی «مقام معظم...» به یک بازی جدید، از زبان یکی از همکاران نزدیک او نیز علناً بیان شد و سندیت یافت؛ چنانکه می خوانیم.

« وحید حقانیان، معاون اجرایی بیت: پس‌از تائید صلاحیت آقای پزشکیان، حضرت‌آقا به‌بنده فرمودند تا ترتیب ملاقاتی بین ایشان با جناب آقای دکتر ظریف را بدهم. بنده هم دراین دیدار حضور داشتم. مقام معظم رهبری در آن دیدار و در پاسخ به‌برخی نگرانی‌های آقای ظریف فرمودند، جناب دکتر پزشکیان را فردی انقلابی و متدین می‌دانند و آقای ظریف می‌توانند و باید برای افزایش مشارکت مردمی در انتخابات، فعالیت داشته‌باشند. به‌ بنده هم امر کردند تا در هماهنگی با نهادها و قوای دیگر، محدودیت‌های احتمالی در پیش‌راه این مهم را برطرف کنم که الحمدالله با مشارکت گسترده مردم و ریاست جمهوری جناب آقای پزشکیان، ریل‌گذاری دوراندیشانه رهبر معظم انقلاب به.نتیجه رسید!*

آیا در برابر چنین اعتراف روشن و آشکاری دیگر نیازی به توضیح و استدلال دیگری برای نشان دادن ماهیت فریبکارانه‌ی بازی‌های انتصخاباتی این رژیم وجوددارد؟

حال بر آن فریبکاران یا مدعیان نادانی که همچنان نسبت به رأی دادن نظر مثبت ارائه کردند چه نامی میتوان نهاد؟

کار چنین کسانی، هر که باشند، خیانت به آرمان آزادی ملت و حاکمیت ملی است.

شاپور بختیار از روز نخست، از ساعتی که از مخفیگاه خود در تهران گفت «من به این جمهوری مجهول رأی نمی دهم»، و نهضت مقاومت ملی که او بنیادگذاشت، همواره این بازی شوم و توهین‌آمیز را محکوم کرده‌اند و هیچگاه کمترین دلیلی برای تغییر این موضع پرافتخار خود ندیده‌ا‌ند و نمی‌بینند.

رویگردانی از صندوقهای دروغین رأی همواره در همه‌ی جهان از اشکال برجسته‌ی و پرمعنی نافرمانی مدنی بوده‌است و ملت ایران مدتهاست که هر بار بیشتر از این شکل نافرمانی مدنی استفاده می‌کند.

 

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

شنبه، ۱۶ تیرماه ۱۴۰۳