نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

 

 

فهرست مطالب درباره ی دکتر شاپور بختیار

-          زندگینامه

-          سخنرانی ها

-          ویدیوها

-          اخبار

-          مقاله های نوشته شده درباره ی او

 

 

 

 

زندگی نامۀ شاپور بختیار

 

19160622

۲۷ دی ۱۳۵۷

برنامه دولت بختيار

مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه بیست و هفتم دی ماه ۱۳۵۷ پس از طرح برنامه دولت و استماع بیانات آقای نخست وزیر و موافقت با اجرای متن برنامه به اکثریت ۱۴۸ رأی از ۲۰۵ نفر عده حاضر، به دولت آقای شاپور بختیار ابراز رأی اعتماد نمود.

- دكتر شاپور بختيار نخست وزير امروز هنگام معرفی دولت در جلسه علنی مجلس شورای ملی اظهار داشت:

 

19790111

۰۱ مهر ۱۳۵۹

متن اعلامیه دکتر شاپور بختیار در رابطه با جنگ ایران و عراق

 

19800923

۱۱ دی ۱۳۶۲

سی و هفت روز پس از سی و هفت سال

- چند گفتگو با دكتر شاپور بختیار دربارۀ دوران زمامداریش

 

19840130

۷ خرداد ۱۳۸۹

در دادگاه قاتلان بختیار

علی وکیلی راد، این قاتل بیگناه!! (2)

داستانی که قاتل بیگناه در دادگاه به هم بافت

 

20100528

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

برگی از تاریخ:

نظر دکتر بختیاردرباره آزادی مطبوعات، راديو و تلويزيون

 

20210503

۱۶ مهرماه ۱۳۶۰

پرسش ها و پاسخ ها

جمهوری یا سلطنت؟

منبع: نشریه ی نهضت ارگان مرکزی نهضت مقاومت ملی ایران، ۱۶ مهرماه ۱۳۶۰، شماره ۱

19810923